Становища

default

Публичен поздравителен адрес

05.01.2022
ПУБЛИЧЕН ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 
Поздравяваме новото правителство на България, както и новото управление на Министерството на околната среда и водите – Борислав Сандов (Министър), Тома Белев, Николай Сиджимов и Петър Димитров. Борислав Сандов и Тома Белев са граждански активисти, които повече от петнадесет години участват в неполитическите протести за опазване на природата. Активно са ангажирани в различни обществени кампании в защита на националната екологична мрежа срещу изгарянето на отпадъци, изтравянето на пчелите, опазването на вековните гори и други проблеми от обществена значимост.

Тома Белев е участвал като доброволен сътрудник в дейността на СНЦ ,,Зелени Балкани“ в периода 2000 – 2014 г., като член на Управителния съвет, избран от общото събрание на членовете-доброволци. Борислав Сандов е записан като симпатизант на сдружението ни през 2000 година, още като ученик в Мадан. Кирил Петков участва в кампанията на Зелени Балкани за Натура 2000 през 2020 г., по наша покана, като един от изявените млади предприемачи в страната ни. Тези техни прояви за нас са израз на тяхната активност като симпатизанти на зелената идея.

Изразяваме готовност да им съдействаме, според възможностите си, като реагираме и занапред при пропуски в работата или нужда от намеса на държавната администрация по важни природозащитни казуси.

Считаме присъствието на граждански активисти от различни сфери в различни политически партии като положително явление и се надяваме и в новото си поприще те да продължат да отстояват ценностите си.

Като гражданска организация, Зелени Балкани винаги сме били аполитични. Като експертна организация не сме ангажирали позициите си със симпатии към никоя политическа сила. В същото време, една от основните цели на Зелени Балкани, освен опазването на природата, е развитието на гражданско общество и ценностите на демокрацията. От тази гледна точка приветстваме в управлението на страната ни да са ангажирани хора с реални компетенции и опит в съответната сфера и с активна гражданска позиция, независимо от тяхната политическа принадлежност.