Новини

default

Среща на Управителния комитет на проект BioLearn

1
26.11.2021
В периода 22-24.11.2021 г. в гр. Бургас екипът на СНЦ „Зелени Балкани - Стара Загора“ беше домакин на заседание на Управителния комитет на проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн” BioLearn BSB142, финансиран от Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ съ-финансирана от ЕС чрез Европейски инструмент за съседство и участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

На срещата присътваха представители на четири партньорски организации - Областно управление Енос и Дирекция на националните паркове на Одрин под управлението на Регионална Дирекция на Истанбул към Министерството на горите и водите от турска страна, СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ и Управителният орган на защитените територии на Делта Еврос и Самотраки от гръцка страна. Партньорите от Украйна - НПО “Агрикола” и Грузия – Фондация Кавказ Околна среда се включиха онлайн, заради усложнената обстановка, свързана с пандемията от Ковид-19 и поради невъзможността им да пътуват, поради факта че страните им са в червената зона.

По време на срещата, всеки от партньорите представи изпълнените дейности и постигнатите резултати до момента - образователни серии, обучение на обучители, конкурс за детска рисунка, фотографска изложба, почистваща кампания "Чисти води - чисто Черно море" и информационните материали (наръчник, флаери, брошури и др.).

Част от програмата включваше и посещение на Научен център PlanetUm в Бургас. Експозиционните зони и образователните инсталации предизвикаха заслужен интерес сред участниците. Особено внимание бе отделено на експозицията от 3D макети на делфини изработени по проект BioLearn BSB142 и птици в реален размер.
Последния ден от срещата бе отделен за посещение на Поморийско езеро и Бургаските влажни зони. Домакините от Зелени Балкани показаха на своите партньори от Турция и Гърция красотата и богатството на тези ключови влажни зони важни за опазването на птиците, както и проблемите със замърсяването от различен тип в резултат на човешка дейност.
 
Проект BSB142 BioLearn се финансира от Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ съ-финансирана от ЕС чрез Европейски инструмент за съседство и участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
 
За допълнителна информация:
Ирина Кирова
тел: 0884 004 707; e-mail: ikirova@greenbalkans.org