Новини

default

Стани повелител на картал

1
31.05.2021
11 величествени картала търсят своите кръстници и повелители.

Карталите – черните властелини на българското небе – най-едрата хищна птица в природата и изчезнал за страната ни вид – имат нужда от теб, за да се завърнат в страната ни!

Зелени Балкани в момента са на прага да върнат вида в България, но имат нужда и от вашата подкрепа!

11 черни лешояда бяха приети в България от Испания, за да се възстанови вида в страната. Искаш ли да станеш част от завръщането на един изчезнал вид! Осинови или кръсти един от 11те индивида, които са новата надежда за завръщане на най-едрата граблива птица в небето над България.

СТАНИ „ПОВЕЛИТЕЛ“ НА КАРТАЛ - Кръсти една от красивите птици на свое име или име по твой избор, срещу дарение на стойност от 500 лева, в полза на програмата за завръщане на вида.

Стани дарител на една от банковите сметки в лева и евро и през PayPal:
в лева: BG 53 BPBI 8170 1603 3795 30 ,
в евро: BG 89 BPBI 8170 1605 3232 47 ,
Юробанк България АД(Пощенска банка), SWIFT: BPBIBGSF.
 

Екипът на Зелени Балкани има нужда от подкрепата на гражданите за успешното завършване на програмата ни за опазване на лешоядите. Проектът ни се пребори с десетки други идеи от цяла Европа, за да бъдат използвани средтвата именно в България, именно за опазване на биоразнообразието, и именно от организация, която не е от стопанския сектор, а работи в обществена полза. Въпреки получената подкрепа, значителна част от дейностите ни са възможни единствено благодарение на приноса от частни или корпоративни дарители, които са наши партньори и помагат да реализираме идеите си за завръщане на редките видове.

Цяло поколение природозащитници работиха ежедневно, за да се стигне до този момент, в който последната пратка птици, дарена от Испания пристигна в България. 30 години упорит труд и подкрепата на съмишленици и партньори ни доведоха до тук:
  • усяхме да възстановим белоглавите лешояди като гнездящ вид в Кресненското дефиле и Стара Планина /съвместно с партньорите ни от Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици/;
  • върнахме на свобода  138 белоглави лешояда, получени като дарение от 19 зоопаркове в 7 страни;
  • общо 59 черни лешояда бяха дарени от Испания, с цената на огромни усилия на голям международен екип;
  • на път сме да възвърнем уникалната екологична функция на лешоядите,  като „санитари“ в дивата природа – да спестим на икономиката, държавата и частните стопани, милиони левове, необходими за екарисажно обезопасяване на мъртви домашни животни.

Вашият личен принос  е от изключително значение да доведем до успешен край програмата си – черният лешояд отново да загнезди в дивата природа на България, а някой ден да върнем и символа на българската природозащита – брадатия лешояд.

Искате да бъдете част от нашата мисия? Вижте как:
https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Napravete-darenie.c177

За допълнителна информация и контакти:
Елена Стоева – etilova@greenbalkans.org, моб. тел. 0887574699