Новини

default

Стартираме номинирането за третото издание на конкурса за ЗЕЛЕНА журналистика "Див кестен"

*
01.06.2022
Конкурсът „Див кестен“ се организира за трета поредна година и цели да отличи високите постижения в отразяването на актуални теми, свързани с природата в България и нейното опазване.
Зелени Балкани, Икономедиа (уебсайтът dnevnik.bg  и вестник Капитал), Дарик радио и БГ Топ Мюзик, в лицето на Хоби ТВ стартират конкурс „Див кестен“ за ЗЕЛЕНА журналистика. Конкурсът е част от дейностите по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“.
На 6-ти август 2022 г. ще бъдат наградени петима журналиста с принос в отразяването на теми за природата, Натура 2000, защитени видове и защитени територии.
За да стане това – до 1-ви юни, формулярът за номиниране ще бъде отворен на следния линк:
https://forms.gle/8vaWU7k9vQKPLtC3A

Журналистите могат да участват индивидуално със свои публикации или да бъдат номинирани от публиката. За номинирани журналисти е необходимо да бъде описан накратко приноса му/ѝ и защо заслужава да бъде отличен/-а.
Ще бъдат номинирани журналисти с материали от следните категории:
• печатна медия;
• радио;
• телевизия;
• онлайн медия;
• блог.

Предложените личности трябва да отговарят на следните условия:
• Номинирани могат да бъдат всички журналисти на договорни отношения в някоя медия или на свободна практика *, автори любители или хора от сферата на "гражданската журанлистика";
*Изключение са всички журналисти публикували/разпространили материали чрез Икономедия, Дарик радио, Хоби ТВ;
• В последната 1 годинa (01.07.2021 – 01.06.2022) трябва да са публикували/отпечатали/популяризирали свой материал на тема за природата, Натура 2000, защитените видове и територии;
• Допускат се до 3 публикации във всяка категория за/от всеки кандидат;
• Няма ограничение за възраст, пол или стаж.

Допуснатите до участие оригинални авторски материали ще бъдат оценявани от жури с представители от Зелени Балкани, Икономедиа, Дарик Радио и Хоби ТВ. Финалистите ще бъдат обявени до 01-ви юли – по трима във всяка от петте категории, на база:
• Журналистическо майсторство и творчески подход;
• Обективност и достоверност на източниците на информация;
• Обхват на природната тематика;
• Смелост за работа по трудни, непопулярни и "забранени" теми;
• Ефект/Въздействие от журналистическия материал/и.

Номинираните журналисти ще имат възможността да участват в двудневно посещение на място в периода 5–6–7.08.2022, за да се запознаят с дейностите по опазване на целевите видове по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“. Пряко участие в консервационните дейности очаква 15-те финалиста, които ще посетят защитена зона от мрежата Натура 2000.

*Транспортът и настаняването за периода 5-6-7.08.2022 на всички финалисти са подсигурени.


За допълнителна информация:
Елена Стоева – Ръководител, моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
Поля Русева – Специалист комуникации,  моб. тел. 0894 059156, e-mail: ptoncheva@greenbalkans.org

Дейностите са част от проект: