Новини

default

Студенти от аграрния факултет на Тракийски университет, Стара Загора - на гости в Спасителния център

...
28.03.2024
През изминалата седмица, благодарение на подкрепата на декана на Аграрен факултет на Тракийски университет Стара Загора  проф. Диян Георгиев, ни посетиха студенти от специалностите Аграрно инженерство и Екология и опазване на околната среда.

Сред дейностите на Спасителния център, които представихме на бъдещите специалисти бяха: проектите и програмите по които работим, работата ни по размножаването на някои световно защитени видове, техниките за инкубация и методите за освобождаване в дивата природа, клиниката и реанимацията на Центъра.
Успяхме да обсъдим проблемите, с които се сблъскваме в работата си – бракониерство, отравяне, незаконно отглеждане на редки видове животни, както и дебатирахме върху това какви стъпки можем да предприемем , като общество за справянето с тези проблеми.

Студентите успяха да надникнат и „зад кулисите“ на Спасителния център, като присъстваха на прегледа и маркирането на млади египетски лешояди, преди пренасочването им във волиера в Източни Родопи за освобождаване.