Новини

default

Студентски практики на терен

1
17.02.2021
През изминалата седмица група студенти по ветеринарна медицина в Тракийския университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд и практиканти в Спасителния център на Зелени Балкани посетиха Природен парк „Сините камъни“.

На територията на парка екипът ни работи по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649, в рамките на който поддържа стадо каракачански овце. Именно там, под вещото наблюдение и наставления на ветеринарните лекари на Центъра, студентите се обучаваха на различните методи на фиксация и преглед на общото клинично състояние на животното, както и определяне на възраст по зъбната формула.

Втората чест от посещението на бъдещите ветеринарни лекари в Природен парк Сините камъни бе част от мониторинга на гнездящите белоглави лешояди в парка, част от които предполагаме, че е и Първолет – първият излюпен в Спасителния център на Зелени Балкани белоглав лешояд. В рамките на тази дейност, студентите научиха повече за живота на белоглавите лешояди в дивата природа и за огромното им значение, като мършоядни птици, за запазване биологичното разнообразие и предпазване от разпространение на заразни болести сред селскостопанските животни.