Новини

default

Тихата лагуна – какво заплашва гнездящите птици в Поморийско езеро

Колонията на гривестите рибарки
25.07.2021
Поморийско езеро е символът на град Поморие, а разнообразието от птици е най-голямото му богатство, наред с лечебната кал и морската сол – заедно оформящи неразривно свързаните компоненти на един цялостен комплекс. Тук са установени общо 57 вида гнездящи птици. Сред тях са емблематичните за езерото гривести, речни и малки рибарки; саблеклюните, кокилобегачите и десетки други. Колонията от гривести рибарки, която гнезди върху изградените и поддържани от доброволците на СНЦ „Зелени Балкани” изкуствени острови наброява вече над 1500 двойки и е най-голямата на Балканския полуостров и се нарежда до най-впечатляващите в Европа.

Експертите на Зелени Балкани провеждат редовен мониторинг и събират безценни данни за състоянието на лагуната и нейните обитатели вече над 20 години. През изминалата година стартира проект Живот за Поморийската лагуна LIFE 19/NAT/BG/000804. Една от целите на проекта е възстановяване и опазване на местообитанията и екосистемата на езерото като цяло чрез рехабилитация на отводнителни канали и съоръжения. Целта е хващане на дъждовните и повърхностни - сладки води, и извеждането им от зоната на соленото езерото, в посока Черно море.

По време на мониторинга, който се провежда в рамките на този проект, през последните месеци са събрани тревожни данни за гнездовия сезон през това лято. Наблюдава се сериозен спад в гнездовата активност на повечето видове в лагуната, като по време на обходите по вътрешните диги, които традиционно са известни като любимо място за гнездене на саблеклюни, кокилобегачи и други дъждосвирци, с отчитани стотици двойки през годините, тази година са регистрирани единични гнезда. Тепърва експертите ни ще оценяват гнездовия успех като цяло в района на езерото, но засега данните са много тревожни.

Една от основните причини за това вероятно е наблюдаваната в световен мащаб тенденция за намаляване на числеността на популациите на дъждосвирцови птици, към които спадат и изброените по-горе видове. По последни данни на SHOREBIRD Conservation Society се наблюдава спад в числеността при над 50% от видовете, най-вече поради загуба на жизненоважни местообитания. Това именно инициира инициатива за създаването на световна мрежа от доброволци, провеждащи регулярни преброявания на видовете дъждосвирцови птици и предоставящи данните за да послужат за по-ефективно опазване на тези деликатни същества. Драстичните климатични промени през последните години водят до промяна на ключови местообитания. Популациите на птиците трябва да се адаптират към тези промени, като изгледите им за успех в това при днешните условия с фрагментирани и увредени екосистеми не са никак оптимистични. Ролята на природозащитниците във всичко това е да осигурят мрежа от подходящи местообитания за дъждосвирцовите птици, както по време на гнездене, така и през периода на мигрирация. Зелени Балкани също участва в тази инициатива със свои експерти.

Свидетелство за споменатите проблеми в гнездовия успех тази година е стартиралата по-рано миграция, с наблюдавани първи ята мигриращи птици в Поморийско езеро още в края на юни.

Друга причина за това негативно въздействие несъмнено е човешкото влияние и безпокойството, което причиняват незаконните дейности в езерото – сърфиране, плуване, риболов с мрежи и други, върху които липсва всякакъв контрол от страна на отговорните за това институции (на снимката по-долу – сърфисти в ЗЗ Поморийско езеро).

Необходимо е усърдно провеждане на наблюдения и събиране на данни, за да действаме сега, преди да е станало твърде късно и да загубим пернатото богатство на едно от последните природни кътчета по нашето Черноморие – Поморийската лагуна.

Проект „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“ се осъществява от сдружение „Зелени Балкани“ в партньорство с „М-Поморийски солници“ ЕООД, Българска фондация Биоразнообразие и биологична станция „Tour du Valat“, Франция с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз. Проектът ще продължи до 31 август 2023 г.

За контакти:
Димитър Попов - dpopov@greenbalkans.org
Галина Мешкова - gmeschkova@greenbalkans.org