Книги, публикации, сборници

default

"Вдъхновяващи срещи от третия вид"

*
Наричат го неправителствен, граждански или трети сектор (държавният и частният са другите два). По официални данни в България има повече от 30 000 регистрирани неправителствени организации (НПО), макар ефективно и постоянно работещите да са в пъти по-малко. По презумпция третият сектор е, или поне би трябвало да бъде, един от фундаментите на гражданското общество. Неправителствените организации се борят за каузи, защитават права, работят за социална справедливост и опазване на природата, подпомагат изработването и прилагането на ефективни политики в различни области. 
"Вдъхновяващи срещи от третия вид 4.5 MB (pdf) Свали