Новини

default

Второ издание на Националния конкурс за ЗЕЛЕНА журналистика – „ДИВ КЕСТЕН” 2021

***
30.06.2021
Зелени Балкани и партньорите от проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” LIFE17 GIE/BG/371 и  „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649 продължават инициативата си за отличаване на най-активните журналисти, с принос за опазване на природата и околната среда 
Целта на конкурса „Див кестен“ за ЗЕЛЕНА журналистика е да награди журналисти с принос в отразяването на теми за Натура 2000, защитени видове от европейско консервационно значение, защитени територии, заплахите за биологичното разнообразие и състоянието на околната среда.

Ето регламента за номиниране и участие:

Зелени Балкани стартират Националния конкурс „Див кестен“ за ЗЕЛЕНА журналистика 2021. Конкурсът е част от дейностите по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и „Светло бъдеще за черния лешояд”.

Журналистите могат да участват индивидуално със свои публикации или да бъдат номинирани от публиката с вече публикувани материали (в периода 01.07.2020-01.07.2021) на темата за природата, Натура 2000, защитени видове и защитени територии в някоя от следните категории:
• печатна медия
• радио
• телевизия
• онлайн медия
• гражданска журналистика - блог


! През 2021 г. във връзка с приключването на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, ще бъде връчена извънредна награда за отразяване на темата за опазване на лешоядите.

За да бъдат номинирани журналистите е необходимо да бъде цитиран материала им и защо заслужават да бъдат отличени.
Предложените личности трябва да отговарят на следните условия:
  • Номинирани могат да бъдат всички журналисти на договорни отношения в някоя медия или на свободна практика. За категорията „гражданска журналистика“, това могат да бъдат блогъри, влогъри, автори на различно онлайн, видео или печатно съдържание, за които това е хоби и не е професионално занимание.
  • В последната 1 година (01.07.2020-01.07.2021) трябва да са публикували, отпечатали или популяризирали свой материал на тема за природата, Натура 2000, защитени видове като лешоядите или техните местообитания в България.
  • Допускат се до 3 публикации във всяка категория за/от всеки кандидат.
  • Няма ограничение за възраст, пол или стаж.

До 30.06.2021 ще бъде активен формулярът, където всеки може да номинира журналисти.

Допуснатите до участие оригинални авторски материали ще бъдат оценявани от експертно жури в съответните категории. По трима финалисти от всяка категория ще бъдат обявени на 19 юли (понеделник) на база:
  • Журналистическо майсторство и творчески подход.
  • Обективност и достоверност на източниците на информация.
  • Обхват на природната тематика.
  • Смелост за работа по трудни, непопулярни и "забранени" теми
  • Ефект/Въздействие от журналистическия материал/иНаградата за 15-те финалиста  ще бъде изживяна на 7-8 август 2021, чрез запознаване с дейностите по опазване на целевите видове по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и проект „Светло бъдеще за черния лешояд”. Съпреживяване и пряко участие в консервационните дейности на Зелени Балкани очаква 15-те журналиста на 7 август, които ще посетят защитена зона от мрежата Натура 2000 „Сините камъни“ край гр. Сливен.
Зелени Балкани се обръщат към всички граждани, медии и организации, да изпращат номинациите си до 30.06.2021  на приложения формуляр : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHzatGjLbL5JK_Sx6cdnlQ0ejpWlPhah1cSFjKur4JYb1kjQ/viewform?usp=sf_link

Сертификат за постижение в зелената журналистика ще бъде връчен на всички финалисти, а победителите (по един от всяка категория) – ще получат плакет „Див кестен“.
Официалната церемония за връчване на наградите на победителите ще се проведе на 8-ми август  в гр. Сливен.
 *Транспортът, настаняването и храната за периода 6-7-8 август на всички 15 финалисти  са подсигурени.

За допълнителна информация:
Елена Стоева - ръководител проект, моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
Анелия Павлова - координатор - моб. тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org