ЗА Проекта

„Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 е проект, обединяващ усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция.

виж повече

Последни новини

07 мар

Черните лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани снесоха яйце!

След брадатите и белоглавите лешояди в Спасителния център, дойде време, и двойката черни лешояди да се сдобие с яйце.  

повече
03 фев

Карталът се завръща и в Сакар – първи директни природозащитни дейности!

Районът на Сакар, като част от екологичната мрежа НАТУРА 2000, се утвърди като едно от важните места за картала (черния лешояд) през последната година

повече
12 яну

Белоглавите лешояди Белчо и Надежда вече мътят яйце

Двойката белоглави лешояди, които участват в размножителната програма на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, са на път да станат ро

повече
10 яну

Краят на едно пътуване

Започнало от Екстремадура, Испания и завършило на брега на Каспийски море в Иран. Това е историята на Дружанлий – черен лешояд кръстен на славното бъл

повече
21 дек

Весели празници!

Топли и уютни празници пожелаваме на всички наши партньори, доброволци и съмишленици!   

повече

Следете наживо нашите лешояди, маркирани с GPS/GSM предаватели. Устройствата редовно ни изпращат данни за точното местоположение на птиците, като така ни помагат да наблюдаваме тяхното поведение и адаптация на свобода.

виж повече