ЗА Проекта

„Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 е проект, обединяващ усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция.

виж повече

Последни новини

03 авг

Официална церемония по награждаване в националния конкурс за ЗЕЛЕНА журналистика „ДИВ КЕСТЕН” 2021

В един от най-летните месеци ще проведем награжването на журналисти с принос в отразяването на теми за природата, Натура 2000, защитени видове и защит

повече
02 авг

Рекордна численост на черни лешояди извън Източни Родопи

Общо 20 черни лешояди бяха засечени по наблюдения и предаватели във Врачански Балкан през юли. Това е рекордна численост на този рядък вид за целите

повече
30 юли

Първото малко на черен лешояд, излюпено в природата в България, беше успешно опръстенено в гнездото

Запознайте се с МИЧЕВ-БОЕВ – това е името на първия млад черен лешояд, излюпен в България за последните близо 30 години и първият в Стара планина от

повече
28 юли

Четиримесечният лешояд Пламък напусна Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Днес Пламък, второто малко на нашата двойка белоглави лешояди, навърши четири месеца и дойде моментът да заживее самостоятелно.

повече
28 юли

Природозащитната идея на сцената на Узана поляна фест 2021

Географският център на България Узана отново се превърна в център на екологични идеи и природозащитни каузи.  

повече

Следете наживо нашите лешояди, маркирани с GPS/GSM предаватели. Устройствата редовно ни изпращат данни за точното местоположение на птиците, като така ни помагат да наблюдаваме тяхното поведение и адаптация на свобода.

виж повече