ЗА Проекта

„Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 е проект, обединяващ усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция.

виж повече

Последни новини

31 май

Стани повелител на картал

11 величествени картала търсят своите кръстници и повелители.  

повече
30 апр

Две пухкави лешоядчета търсят своите осиновители

Здравейте, приятели! Както знаете, тази година имаме две (повтаряме две ;)) малки на двойката  белоглави лешояди в Спасителния център!

повече
21 апр

Двете белоглави лешоядчета, излюпени в Спасителния център имат имена и се казват Мрак и Пламък

Благодарим на дарителите Костадин Даржанов и неговото семейство, както и на Екатерина Иванова и Пламен Нонински, които стнаха кръщелници на лешоядчета

повече
15 апр

Пратка черни и белоглави лешояди замина за адаптация и последващо освобождаване в Котел

На 13 април екипът на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14/NAT/BG/649 транспортира 8 черни лешояди, от волиерата в ПП "Сините камъни" към во

повече
14 апр

Два билборда с образа на черни лешояди ще популяризират сред сливналии значението на ПП „Сините камъни“ за завръщане на редките видове лешояди в България.

Медиите се намират пред сградата на ДПП „Сините камъни“  на бул. Цар Симеон № 1 Б и по пътя за Информационно - посетителски център „Хайдушка пътека”

повече

Следете наживо нашите лешояди, маркирани с GPS/GSM предаватели. Устройствата редовно ни изпращат данни за точното местоположение на птиците, като така ни помагат да наблюдаваме тяхното поведение и адаптация на свобода.

виж повече