ЗА Проекта

„Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 е проект, обединяващ усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция.

виж повече

Последни новини

03 окт

Исторически успех: Първото карталче, отгледано през ХХІ век в природата в България, успешно напусна гнездото си в Котленска планина

Двадесет и осем години след последното гнездене и 36 години след като видът е бил официално обявен за изчезнал в страната (Червена книга на НР Българ

повече
30 сеп

На гости на ДГ „Чучулига“ Пловдив с представяне за прилепи и лешояди

В края на месец септември екипът на проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ и „Светло бъдеще за черния лешояд“ направиха представяне пред 3 г

повече
23 сеп

На рожден ден на Hills Beer

В неделя следобед по покана на Hills Beer бяхме на 5-тия рожден ден на пивоварна Хилс край Перущица.  

повече
07 сеп

Международен ден на лешоядите

Тази година, отбелязването на Международния ден на лешояда беше посветено на едно малко черно лешоядче, излюпено в Котленския Балкан.  

повече
30 авг

Национален тракийски фолклорен събор "Богородична стъпка" събра любители на фолклора, природата и занаятите

Национален тракийски фолклорен събор "Богородична стъпка" събра любители на фолклора, природата и занаятите, а ние от Зелени Балкани и Спасителния це

повече

Следете наживо нашите лешояди, маркирани с GPS/GSM предаватели. Устройствата редовно ни изпращат данни за точното местоположение на птиците, като така ни помагат да наблюдаваме тяхното поведение и адаптация на свобода.

виж повече