ЗА Проекта

„Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 е проект, обединяващ усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция.

виж повече

Последни новини

19 юли

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани

О Б Я В А  Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено

повече
18 юли

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

О Б Я В А  Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от З

повече
04 юли

Още 15 черни лешояда пристигнаха от Испания в подкрепа на мисията да върнем вида в България

През изминалата седмица 15 черни лешояда пристигнаха от Испания, за да подпомогнат възстановяването на вида в България.

повече
25 юни

Черният лешояд Рига е отново в Австрия

За втора поредна година освободената в България Рига решава да посрещне лятото в Национален Парк Хохе Тауерн, Австрия.

повече
11 юни

Черните лешояди в края на един ползотворен любовен период

Черните лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани вече са в края на любовния период, а резултатите, които постигнаха, са обнадеж

повече

Следете наживо нашите лешояди, маркирани с GPS/GSM предаватели. Устройствата редовно ни изпращат данни за точното местоположение на птиците, като така ни помагат да наблюдаваме тяхното поведение и адаптация на свобода.

виж повече