ЗА Проекта

„Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 е проект, обединяващ усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция.

виж повече

Последни новини

04 дек

Черният лешояд заема нови територии в България

Къде още ще загнезди черният лешояд, е въпросът който повдигнаха теренните сътрудници на проект “Светло бъдеще за черния лешояд”, след извършения пре

повече
03 дек

Дългото пътуване на Кутелка - излюпена с късмет

Кутелка е черен лешояд, който пристига от Испания, дарена ни от правителство Екстремадура на България през 2018г. Освободена в ПП “Сините камъни” на

повече
03 дек

Пътешествията на черния лешояд Джуранли

Черен лешояд, носещ името на славното българско село ДЖуранли, вече преименувано Калитиново си заслужи името. Име носещо чест, смелост и кураж. В бъл

повече
01 дек

За пореден път дарение на белоглави лешояди за България

На 27.11.2021г. Зелени Балкани за пореден път получи като дарение три белоглави лешояди. Дарението е от нидерландските зоопарк  Dierenrijk и зоопарк D

повече
30 ное

Двойката белоглави лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани в началото на поредния брачен период

Двойката белоглави лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани за поредна година се готви за новия брачен период. Тече усилено строене на гнездото

повече

Следете наживо нашите лешояди, маркирани с GPS/GSM предаватели. Устройствата редовно ни изпращат данни за точното местоположение на птиците, като така ни помагат да наблюдаваме тяхното поведение и адаптация на свобода.

виж повече