ЗА Проекта

„Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 е проект, обединяващ усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция.

виж повече

Последни новини

09 фев

Двете двойки лешояди на Зоопарка в Стара Загора очакват поколение

Белчо и Сание, както и Шандин и Айлен - двете семейства белоглави лешояди, дарени от Зелени Балкани на Зоопарка в Стара Загора, очакват поколения.

повече
20 окт

Подготовка на брадати и черни лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани за новия размножителен сезон

Днес в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани бе направена подготовка на двойките брадати и черни лешояди за новия размножителен сезон,

повече
18 авг

Международен ден на лешоядите над Сливен

Ежегодно екипът на Зелени Балкани и Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ отбелязват Международния ден на лешоядите.  

повече
16 авг

Разходка и организирано наблюдение на белоглави и черни лешояди в Природен парк „Врачански Балкан“

Международният ден на лешоядите 2 септември (събота) има за цел да повиши информираността на широката общественост относно проблемите и нуждата от опа

повече
04 авг

Вяра полетя свободно в Стара планина

Миналата седмица освободихме белоглавия лешояд Вяра, който се излюпи в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора през 2022 г .  

повече

Следете наживо нашите лешояди, маркирани с GPS/GSM предаватели. Устройствата редовно ни изпращат данни за точното местоположение на птиците, като така ни помагат да наблюдаваме тяхното поведение и адаптация на свобода.

виж повече