ЗА Проекта

„Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 е проект, обединяващ усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство и увеличаване на едрия копитен дивеч, намаляване на заплахите и подпомагане на националните капацитети за програми за реинтродукция.

виж повече

Последни новини

29 юни

За да имат бъдеще карталите в България!

Стартираме кампания за набиране на средства, за да продължим с работата за завръщането на черните лешояди в България в Platformata.bg.

повече
24 юни

Момиче белоглав лешояд си търси кръстник и осиновител

Женско белоглаво лешоядче от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани си търси кръстник и осиновител!

повече
09 юни

Ученици от НПГГС "Христо Ботев" – гр. Велинград са на първо място по резултат от проведената национална викторина "Натура 2000 и хищни птици".

В проведената тази година национална викторина "Натура 2000 и хищни птици" учениците от НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се отличиха с изключител

повече
08 юни

Отбелязваме Световен ден за опазване на околната среда в Музея на хумора и сатирата в гр. Габрово

На 04.06.2022г. екипът на Зелени Балкани бе гост в Музея на хумора и сатирата, гр. Габрово, където съвместно с екипа на музея и посетители и деца от

повече
07 юни

Спасяването на редник Джин.

Румънските ни приятели отново спасиха един от „нашите“ картали! Джин беше кръстена от “Trouble Bakers” и освободена край Котел, около месец преди д

повече

Следете наживо нашите лешояди, маркирани с GPS/GSM предаватели. Устройствата редовно ни изпращат данни за точното местоположение на птиците, като така ни помагат да наблюдаваме тяхното поведение и адаптация на свобода.

виж повече