ЗА Проекта

Проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 обединява усилията на пет основни партньора от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.
Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.

виж повече

Последни новини

11 юни

Втора пратка черни лешояди, идваща от Испания ще подпомогне завръщането на вида в страната.

На 10ти юни, екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649 прие много специална пратка черни лешояди.

повече
04 юни

Рекорд за белоглавите лешояди във Врачански Балкан

През изминалият месец са регистрирани общо 70 белоглави лешояда, което до момента е най-високият брой, установяван при вида в парка.

повече
30 май

Зелени Балкани отбелязват Международния ден на НАТУРА 2000 с национална кампания в 11 населени места

Май месец е изпълнен със събития, а тази година сме организирали отбелязването Деня на Натура 2000 - 21 май  -с вълнуващи мероприятия през целия

повече
27 май

Освободихме три черни лешояда по повод деня на Натура 2000

Екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649 отбеляза Европейският ден на екологичната мрежа Натура 2000 с освобож

повече
23 май

Ученици от Сливен и Пловдив посетиха Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Вчера, в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани ни посетиха над 100 деца от училища от Сливен и с. Брани поле, Пловдив.

повече

Следете наживо нашите лешояди, маркирани с GPS/GSM предаватели. Устройствата редовно ни изпращат данни за точното местоположение на птиците, като така ни помагат да наблюдаваме тяхното поведение и адаптация на свобода.

виж повече