Банери и информационни табели

БанериИнформационни табели

* Дейност Е 6.3. Информационна табела за волиера за временно настаняване и рехабилитация на лешояди – Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани.


* Дейност Е 6. Информационна табела за волиера за отглеждане на грабливи птици.* Дейност C 5.


 


* Дейност Е 6.2. Информационни табели за лешоядите в проектните територии – Централен Балкан, Котел, Кресна, ПП "Сините камъни" и Врачански Балкан.