Новини

Белоглав лешояд, освободен в България е забелязан да кръжи над Френските Алпи

***
19.06.2018 г.

Посетители на Национален парк Екрен (Франция) бяха развълнувани от наблюдението на женски белоглав лешояд от Балканите, кръжащ в небето в началото на Юни – този, който прелетя доста километри за последните няколко години.

От Испания до България и обратно до Алпите.
През 2014 женската бе изпратена от Франция до България с цел да се възстанови вида в Стара планина, като част от проекта с участие на Зелени Балкани "Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278. Птицата е била намерена изтощена в Западна Иберия и постъпи в рехабилитационен център и тогава, вместо да бъде освободена в Испания, беше изпратена на Балканите да подпомогне програмите за възстановяване на лешоядите там.
Повече от 250 белоглави лешояди бяха освободени в Стара планина – диви птици от рехабилитационни центрове в Испания и отгледани във волиери, за да подпомогнат възстановяването на вида – в резултат сега вече видът отново гнезди на няколко места в Централна България. Младите птици,  най-чести пациенти  в рехабилитационни центрове в Испания, следват тенденцията да се разпространяват и няколко от птиците, освободени в България са странствали доста, както тази, за която ви разказваме.
След като бе освободена през Юни 2016, тази женска интензивно обикаляше Балканите и бе забелязана в Сърбия (Септември 2016, Uvac) и Хърватия (Kričke, Drniš) през Май 2017. Миналото лято е била забелязана на площадка за подхранване в Италианските Доломити (Юни 2017) и после е била забелязана в проломът на река Вердон (Южна Франция) през Ноември 2017 – сега е в Югоизточна Франция в Национален парк Екрен.

Алпите са естествен мост между голямата популация на белоглави лешояди в Западна Европа  (Португалия, Испания, Франция) и възстановяващата се, но все още малка популация на Блаканите.  Другите белоглави лешояди, освободени на Балканите, отлетяха на запад, но също така имаме доказателства за опръстенен в Испания белоглави лешояди, които прелетяха целия път до България самостоятелно.
Опазването на лешоядите наистина е международно дело.

Линк към новината от сайта на VCF: https://www.4vultures.org/bulgarian-vulture-spotted-in-alps/


 


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ