Новини

Белоглавият лешояд се завърна като гнездящ вид в Природен парк „Сините камъни“

Снимка от дрона с термокамера
17.05.2021 г.

В месеца на Натура 2000 идва добрата новина – отдавна изчезналият в небето над Сливен вид отново гнезди по скалите над града!
 
Зелени Балкани доказаха загнездването на вида като документираха двойка с излюпено малко. В близост до успешната двойка има още една, която си е избрала гнездова ниша, но или не се е размножавала тази година или суровите пролетни снегове са провалили гнезденето й.  В друга част на парка има наблюдавани други 2 сформирани двойки, харесали си скални площадки, но все още не са пристъпили към размножаване. Така общата численост се оценява на 4 двойки, заели територията на парка към момента.
 
Предвестник на загнездването беше регистрираната още миналата година привързаност към територията на парка на група птици, които я посещаваха независимо от наличието или отсъствието на храна на площадката за подхранване. В началото на тази година това поведение беше потвърдено с установяването на 2 места за нощувки, приютяващи до 17 птици.
 
Този резултат бе постигнат 10 години след началото на реинтродукцията на вида на територията на Природен парк „Сините камъни“ ("Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България” LIFE08 NAT/BG/000278), което още веднъж доказва неимоверните човешки и финансови усилия, които коства завръщането на изчезнали видове. Ето защо, трябва да полагаме максимум усилия за опазване на все още неизчезналите.

Предстои съвместо с оторизираните институциии и любители на природата – туристи, алпинисти, въздушни спортове да бъдат набелязани мерки за съхраняване на гнездовищата и нощувките на вида.
 
Откриването точното местоположение на гнездящата двойка стана възможно благодарение на Ивайло Клисуров – управител на Спасителния център за диви животни при Зелени Балкани и любезно предоставеният за целта дрон от проект „Живот за Поморийската лагуна  LIFE19 NAT/BG/000804 “, за което искрено им благодарим.
 
Благодарим на служителите на Зелени Балкани, които неуморно се трудиха всички тези години! Благодарим на стотиците доброволци и дарители, включително фермите и животновъдите от района даряващи храна за подхранване на птиците, които неотлъчно ни подкрепяха, но не посочваме поименно за да не пропуснем някого!

Благодарим на Дирекцията на Природен парк „Сините камъни“, които всячески са подпомагали и участвали във възстановяването на вида.

Благодарим на всички институции, които според правомощията са съдействали в изпълнението на нашите дейности: БАБХ Сливен, ЮИДП по горите, Държавно горско стопанство Сливен, ЕР ЮГ EVN, Община Сливен, Областна администрация Сливен, РИОСВ Стара Загора, ИАГв  МЗХГ, МОСВ.

Ако искате и вие да допринесете за завръщането на тези редки птици с ключова роля в екосистемите - можете да дарите средства на:

BG 53 BPBI 8170 1603 3795 30, в лева
BG 89 BPBI 8170 1605 3232 47, в евро


Юробанк България АД (Пощенска банка), SWIFT: BPBIBGSF.

За контакт:
Ивелин Иванов - ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE 14NAT/BG/649, моб.номер: 0887589995, имейл: iivanov@greenbalkans.org


 


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ