Новини

Черният лешояд заема нови територии в България

***
04.12.2021 г.

Къде още ще загнезди черният лешояд, е въпросът който повдигнаха теренните сътрудници на проект “Светло бъдеще за черния лешояд”, след извършения през изминалите седмици мониторинг на териториите на ПП “Врачански Балкан” и ЗЗ “Понор планина”.

Ориентирайки се по координатите, които изпраща предавателят на една от птиците от новосформирана двойка черни лешояди, полевите експерти от Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП) се насочиха към трудно достъпно и рядко посещавано от хора място. Релефът в тази част на Врачански Балкан е силно пресечен, с големи наклони и отвесни скали, които явно са се оказали привлекателни за птиците. Самото гнездо за изненада бе построено на стръмен скалист склон, а не на дърво, което е по-характерно за вида. Строежа е започнал още края на лятото и е част от подготовката за новия брачен период. Една година след като птиците са освободени в България, те вече са достигнали полова зрялост и фактът, че са положили усилия да строят гнездо ни дава надежда, че ще се задържат в района и загнездването ще се случи скоро.

Друга интересна находка на колегите на терен е новопостроеното гнездо на територията на ЗЗ “Понор планина”. При него хронологията е подобна, то също е в начален етап на строене, но този път лешоядите са избрали за свой дом клоните на бял бор, което е за пръв път се наблюдава в страната ни и отговаря на най-актуалните предпочитания на вида към предпочитания субстрат. Птиците от този двойка са освободени от различни места – ПП “Врачански Балкан” и от ПП ”Сините камъни”.

Събирайки информация за новите територии заемани от черния лешояд, получаваме и данни за неговите предпочитания относно място и начин на загнездване, които биха ни били полезни при построяването и подготовката на изкуствени гнезда.

снимки: Любомир Андреев и Дружество за защита на хищните птици


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ