Новини

Ден на Натура 2000 в Пловдив

Натура 2000 в Пловдив
28.05.2022 г.

След големия успех на Детското 2км бягане през месец май, “5kmRUN” и екип от проекта „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ организираха празнично събитие и отбелязаха 30 години от създаването на екологична мрежа Натура 2000 с пет километров пробег на прак „Лаута“ в град Пловдив. 
Екипът на Зелени Балкани представи различните проекти и дейности на организацията за опазване на видове от европейско природозащитно значение. Обърнато беше специално внимание какво трябва да правим ако намерим птица в беда.  Присъстващите изслушаха с интерес защо наричаме лешоядите "санитарите на природата"“
Бяха предвидени награди и информационни материали за всички взели участие в мероприятието. 
Натура 2000 е най-обширната мрежа от защитени зони в Европа, а “5km RUN” е най-обичаното общонационално пет километрово бягане, което се провежда всяка събота координирано в 4 основни – Пловдив, София, Бургас и Варна – и над 14 сателитни града в България. 
Екипът ни благодари на спортен клуб 5kmrun.
За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org
Турнето на Зелени Балкани и приятели по случай Натура 2000 се осъществява благодарение на:


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ