Новини

Ден на Натура 2000 в Тетевен и Черни Вит

1
02.06.2022 г.

На 23 май в гр. Тетевен бе отбелязан Денят на Натура 2000, като част от кампаният за честването на 30 годишнината на Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Събитието се проведе съвместно с Община Тетевен, а в инициативата се включиха около 60 ученици.  
Представихме различни дейности на организацията за опазване на приоритетни видове от европейско природозащитно значение, а именно консервационните ни програми за лешояди, ловни соколи, белошипи ветрушки и гривести рибарки, както и дейности свързани с опазването на местообитанията, попадащи в Европейската екологична мрежа Натура 2000. Районите около Тетевен попадат в две от Директивите за опазване на птици -  BG0002109 – Васильовска планина и BG0002128 Централен Балкан буфер и една за местообитания от най-голямата в света екологична мрежа Натура 2000 –  BG0001493 Централен Балкан буфер, както и в Национален парк Централен Балкан.

Запознахме участниците с работата ни за опазване на китоподобните в България, прилепите, царските орли и още интересни и застрашени видове като червеногушата гъска. С работата на Спасителния ни център на Зелени Балкани, освен като клиника за защитени видове, център за размножаване и възстановяване на изчезнали видове птици от територията на България, Спасителния ни център се е превърнал през годините и в образователен такъв, който приема стажанти по ветеринарна медицина не само от страната, но и от други държави.

По време на събитието беше представена и фотоизложбата посветена на Натура 2000 в България със снимки от защитени територии и животни от екологичната мрежа Натура 2000 на фотографа Емил Енчев и архив на Зелени Балкани.

На 25 май продължихме кампанията за отбелязването на Деня на Натура 2000 в с. Черни Вит.  С малки и големи си говорихме отново за видовете лешояди – белоглав, египетски, черен и брадат, които са се срещали на територията на България. Кои от тях се срещат и сега и какво е коствало това през последните 15 години на Зелени Балкани и дриги организации.

Благодарим сърдечно за поканата и организацията на Община Тетевен, в лицето на д-р Мадлена Бояджиева – кмет на общината, Валентина Николаева и Юлияна Вълчева, Цветомира Христова.

За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org

Турнето на Зелени Балкани и приятели по случай Натура 2000 се осъществява благодарение на:Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ