Новини

Ден на Натура 2000 в гр. Плевен

*
02.06.2022 г.

Зелени Балкани отбелязахме деня на Натура 2000 на 27.05.2022г. в гр. Плевен, като проведохме поредното събитие от турнето си по повод 30-годишнината на Натура 2000. 

Събитието се проведе в РИМ Плевен и имаше над 90 посетители - ученици и техните ръководители. Всички те успяха да се насладят на атрактивни фотографии на красиви местообитания и видове с европейско консервационно значение на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на "Зелени Балкани" като част от фотоизложбата ни посветена на "Натура 2000 в България".

Близо 35 процента от територията на България попада в обхвата на мрежата - 120 защитени зони за опазване на дивите птици и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Целта на изложбата е да информира и привлече обществена подкрепа за опазването на тези зони и защитени видове.

Освен фотографиите, представихме презентация за видовете, дискутирахме с учениците защо и как е важно да помагаме за запазването им в България и в световен мащаб, а след това представихме любопитни факти и детайли относно някои от тях чрез игра с образователен пъзел. Също така осигурихме информационни материали, игри-пексесо, флаери, дипляни, стикери и др. 

Безспорно най-интригуващото за присъстващите посетители на събитието, обаче, бяха птиците ни от Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани - Ветрушката Владко и горската улулица Чара. Освен, че впечатляваха с визия, привлякоха силния интерес на деца и възрастни да научат повече за тях и други защитени видове.

Благодарим за съдействието за провеждане на събитието на РИМ Плевен и всички присъстващи!

За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org


Турнето на Зелени Балкани и приятели по случай Натура 2000 се осъществява благодарение на:


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ