Новини

Ден на Натура 2000 в гр. Сливен

*
31.05.2022 г.

На 19.05.2022г. екипът на Зелени Балкани отбеляза Деня на Натура 2000 в гр. Сливен с над 180 деца и техните ръководители. 

Събитието се проведе съвместно с ДПП "Сините Камъни" и продължи почти цял ден, а на срещата с различните групи деца, дискутирахме биологията и интересни детайли относно видовете - черен лешояд, китоподобни, червеногуша гъска и на учениците бяха прожектирани кратки образователни видеа със защитени видове животни в България, бяха представени различните проекти и дейности на организацията за опазване на приоритетни видове от европейско природозащитно значение, както и дейностите на страната за изграждане на Националната екологична мрежа Натура 2000.


Посетителите, също така имаха възможност да разгледат реалистични макети на белоглав и черен лешояд, белошипи ветрушки и гривеста рибарка.

След дискусията, посредством образователни пъзели-игри, децата имаха възможност да преговорят наученото за видовете и да научат още, забавлявайки се.

В дискусиите по темата, учениците се включиха с голям ентусиазъм и интерес, а след края на събитието всяко дете получи игра-пексесо, материали за запознаване със заплахите и методите на опазване на защитени видове в страната, стикери, дипляни, детска книжка, флаери и др.

На учителите пък, предоставихме информационни табла със защитени видове, които да окачат в класните стаи.

Също така, организирахме официално награждаване на учениците, които бяха взели участие в проведената по-рано от Зелени Балкани викторина. Всички участници получиха грамота и игра-пексесо, а тези с най-добри резултати получиха и специални награди. 

За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org


Турнето на Зелени Балкани и приятели по случай Натура 2000 се осъществява благодарение на:


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ