Новини

Диви картали на площадката за подхранване в Долно Озирово

***
05.05.2022 г.

 На 2.05.2022г. екипът на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" във Врачански Балкан съобщи за интересно наблюдение на два диви картала. Това е изключително рядко явление, тъй като видът до скоро бе изчезнал от страната, а птиците, които се срещат в дивата ни природа, са основно такива, внесени от Испания, като част от проекта, който е насочен към възстановяването на вида в страната.
Наблюдаваните диви птици са първите за тази година, като  годишно имаме не повече от 4 - 5 такива наблюдения. Така например беше през миналата година, когато успяхме и да маркираме две от дивите птици. Карталите, кръстени Регенерат и Аквамарин, вероятно произхождат от колониите на черни лешояди в Гърция и Турция. Това от своя страна потвърждава хипотезата, че със стартирането на процеса на реинтродукция в страната, "нашите" черни лешояди ще привличат диви птици, гнездящи в Крим, Турция или резерват Дадя в Гърция, като по този начин ще се подкрепи популацията на вида в страната и ще се осъществи реален обмен между отделните колонии. Причината за това е, че лешоядите са много социални птици и се привличат от наличието на свои "събратя" от същия вид. Именно по тази причина, реинтродукцията е единствената възможност да се възстанови вида в страната, тъй като само поддържащи или консервационни мерки за възстановяване на местообитания или хранителна база, не биха лири ефективни, ако няма реално наличие на индивиди, внесени от други страни, които да станат "ядро" на местна популация на вида.
Надяваме се, все повече диви птици да посещават площадките за подхранване, което би било сигурен индикатор за успешността на програмата.Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ