Евро Натур

ЕвроНатур е организация, посветена на свързването на хората с природата в спокойна Европа – отвъд националните граници.
От самото си създаване през 1987 г., природозащитната фондация работи за опазването на природни местообитания и свързаните с тях видове, част от природното наследство на Европа. Организацията насочва своите усилия в местата с висока консервационна стойност, които обаче към момента не са с фокус за опазване и в тази връзка имат необходимост от лобиране.
През 90-те години, ЕвроНатур е интензивно въвлечена във възстановяването на традиционната високопланинска паша (трансхумация). Това допринася за сформиране на обширна мрежа от научни експерти и организации, занимаващи се с пасторализъм.
Към момента организацията изпълнява различни проекти, свързани със схеми за пашуване и пасторализъм на Балканите с фокус върху важността на пасищата като местообитания на застрашени видове.
 
    

Екипът

   Стефан Фергер

      Експерт 
   


© EuroNatur

 

   Сандра Вигер

       Експерт
   

© EuroNatur
 

  Анет Спангенберг

     Експерт© EuroNatur


 

   Кристиан Стилоу 

        Връзки с обществеността

© Kerstin Sauer