Фонд за дивата флора и фауна

Фондът за дивата флора и фауна е неправителствена природозащитна организация, основана през 2000 г., за да отговори на нуждите на българската природозащита – чрез преки консервационни дейности, основно за реинтродукцията на видове и възстановяване на тревни местообитания, използвайки практики от традиционното животновъдство.
ФДФФ работи за реиннтродукцията и опазването на лешояди от самото си създаване. През 2007 г. са освободени първите белоглави лешояди в Кресна и от тогава насам организацията освобождава птици всяка година.
Освен преките дейности за опазване и реинтродукция на лешояди, ФДФФ работи от години за разрешаване и минимализиране на конфликта между животновъдите и наземните хищници, за да се предотврати евентуално използване на отровни примамки.
Организацията има устойчив подход към природозащитата, търсейки най-добрите решения за всички заинтересовани страни, с което да се осигури запазването на фауната и флората в районите на работа за бъдещите поколения. 

Екипът

     Емилиян Стойнов

   Координатор полеви дейности


 

      Лъчезар Бончев

    Координатор полеви дейности Котел 

    Добри Беров

Асистент полеви дейности Котел
 

    Христо Пешев

  Координатор полеви дейности Кресна 

  Николай Стоянов

Асистент полеви дейности Кресна

     Надя Вангелова

        Специалист комуникации