Фондация за опазване на лешоядите (VCF)


Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) е международна фондация, посветена на опазването на европейските лешояди: брадат лешояд (Gypaetus barbatus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), черен лешояд (Aegypius monachus) и египетски лешояд (Neophron percnopterus). Фондацията има богат опит в отглеждането на затворено, реинтродукцията и опазването на лешоядите в техните естествени местообитания.
VCF е водеща организация във всички аспекти от опазването на лешоядите в Европа – координира успешното възстановяване на брадатия лешояд в Алпите, а в момента работи по проекти за възстановяването му в Андалусия и Национален парк Grands Causses, има изключителна експертиза в отглеждането на брадати лешояди на затворено и координира мрежите за отглеждане на черни и египетски лешояди на затворено.
VCF имат принос и за успешната реинтродукция на белоглавия лешояд в Стара планина, черния лешояд във Франция и участва в няколко проекта за опазване на египетския лешояд.
 

Екипът

    Хосе Таварес

     Ръководител на проекта 

   Йован Андевски

      Ръководител програми
 

   Франциска Лоршер       

      Координатор научни и консервационни дейности

    Алис Гама

     Финансов мениджър   Елени Карадзиа

    Специалист комуникации