Новини

Исторически успех: Първото карталче, отгледано през ХХІ век в природата в България, успешно напусна гнездото си в Котленска планина

*
03.10.2021 г.

Двадесет и осем години след последното гнездене и 36 години след като видът е бил официално обявен за изчезнал в страната (Червена книга на НР България, том 2), черният лешояд (картал) отново успешно гнезди в България през 2021.

Вчера, 1 октомври 2021, точно 145 дни след излюпването си на 10 май, първият успешно отгледан в природата в България черен лешояд напусна гнездото си. Това е моментът, в който размножителният сезон за родителите му се води за успешно приключил и отбелязва историческото събитие за връщането на вида в българската фауна. Въпреки че три двойки снесоха яйца в Стара планина през 2021, едва една успя да отгледа малко, което вероятно се дължи на неопитността на младите родители.

При маркирането му с пръстени и сателитен предавател в гнездото на 25 юли 2021, младият лешояд беше кръстен с името Мичев-Боев – на двамата орнитолози и природозащитници Таню Мичев и Николай Боев. Те първи, още през 1980 година, когато вече проучванията им показват, че видът е изчезнал от страната, предлагат възстановяването му чрез внос на птици от чужбина и освобождаването им в българската природа. Макар да не доживяха реализирането на идеята си, Мичев и Боев вдъхновиха поколение природозащитници, които целенасочено работиха за постигането на този успех.
Днес черният лешояд се размножава само в две страни на Балканите – Гърция и вече България, и само в пет в Европейския съюз – като бъдат добавени Испания, Португалия и Франция.
Историческият успех стана възможен благодарение на съвместните усилия на няколко местни и международни организации – Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружеството за защита на хищните птици (България), Фондацията за опазване на лешоядите (Нидерландия), Евронатур (Германия), Правителството на Екстремадура (Испания) и е подкрепено финансово от прогарама ЛАЙФ на ЕС в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14NAT/BG/649.

Дейностите по възстановяване на черния лешояд са подпомогнати пряко от Европейската програма за размножаване на редки видове, извън естествената им среда (EEP), Асоциацията на зоопарковете и аквариумите (EAZA),  Riga Zoo, Ostrava Zoo, Zlin Zoo, Plankendel Zoo, Park Oiseaux, Stichting Wildlife, Biopark Zoo de Doue, Zoo Sainte Croix, Zoo Görlitz, Pensoft Publishing, Министерството на околната среда и водите, ДПП „Сините камъни“, ДПП „Врачански Балкан“,  десетки частни дарители и кръстници на лешояди.


Снимки: Любомир Андреев – Лупи.

За допълнителна информация:
Ивелин Иванов  – Ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/000649 – телефон: 0887 589995, имейл: iivanov@greenbalkans.org 
Емилиян Стойнов  - Координатор Фонд за дивата флора и фауна – телефон: 0878 573841, имейл: pirin@fwff.org 

Дейностите за завръщане на черния лешояд в България са част от:


И се подпомагат от:


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ