Как да помогна?

Можете да ни съдействате като:

Съобщете ни за умрели домашни животни, които да бъдат използвани за подхранване на лешоядите!

Съобщете ни, ако установите незаконни действия (отстрел) или намерите ранени или мъртви белоглави лешояди или други едри хищни птици!

Не безпокойте белоглавите лешояди в природата!

Не безпокойте птиците, отглеждани в клетката и на площадките за подхранване!

Не залагайте отровни примамки и сигнализирайте, ако знаете за заложени такива!

Обадете ни се, ако видите белоглав лешояд и се уверете дали е маркиран! Моля съберете следните данни:
- Отличителни белези на лешояда – крилни марки, наличие на предавател, метални или цветни пръстени и т.н.;
- Къде и кога точно сте го наблюдавали;
- Какво бе поведението на птицата (в полет, кацнала, хранеща се).
 
Обадете ни се, ако намерите бедстващ и нуждаещ се от помощ лешояд!
- При всички случаи незабавно се свържете с екипа на Спасителния център за диви животни, за да получите по-нататъшни указания на телефон: 042/627741, 0885228486 или на някой от местните координатори.
- Бъдете внимателни! Дивите птици могат да бъдат опасни! При лешоядите опасен е изключително силният клюн, с който птиците трошат здрави кости и разкъсват мускули и стави!
- Ако състоянието на птицата налага вие да се погрижите за нея до транспортирането й към Спасителния център за диви животни, се уверете че птицата е на тихо, спокойно и тъмно място, за ограничаване на стреса; 
- Ако забележите счупен крайник или кървяща рана, изчакайте указанията на специалистите от Спасителния център.

Участвайте пряко в различните дейности по опазване на белоглавия лешояд!
- Подхранване на белоглавите лешояди на специализираните площадки;
- Мониторинг и радио-проследяване на пуснатите птици;
- Поставяне на изкуствени гнезда и макети за привличане на гнездящи лешояди;
- Повишаване на информираността и мотивацията на местните хора за опазване на лешоядите с провеждане на срещи, демонстрации и представяния;
- Организиране и провеждане на Фестивал на лешояда и овцевъдството.
 
• Осиновете или кръстете лешояд!

Разкажете на приятели за опазването на лешоядите!Свържете се с нас!

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА
- Елена Кметова – моб. тел. 0885219557, е-mail: ekmetova@greenbalkans.org

РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ

Врачански Балкан 
- Георги Стоянов – моб. тел. 0888734503

Централен Балкан
- Иван Радунчев – моб. тел. 0884056692

Сините камъни - Сливен
- Илиян Стоев – моб. тел. 0884005546

Котел
- Лъчезар Бончев – моб. тел. 0897061100

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ:
тел. 042/627741,  моб. тел. 0885228486, e-mail: wrbc@greenbalkans.org