Как да помогна?

Можете да ни съдействате като:

Съобщете ни за умрели домашни животни, които да бъдат използвани за подхранване на лешоядите!

Съобщете ни, ако установите незаконни действия (отстрел) или намерите ранени или мъртви лешояди или други едри хищни птици!

Не безпокойте лешоядите в природата!

Не безпокойте птиците, отглеждани в клетката и на площадките за подхранване!

Не залагайте отровни примамки и сигнализирайте, ако знаете за заложени такива!

Обадете ни се, ако видите лешояди и се уверете дали е маркиран! Моля съберете следните данни:
- Отличителни белези на лешояда – крилни марки, наличие на предавател, метални или цветни пръстени и т.н.;
- Къде и кога точно сте го наблюдавали;
- Какво бе поведението на птицата (в полет, кацнала, хранеща се).
 
Обадете ни се, ако намерите бедстващ и нуждаещ се от помощ лешояд!
- При всички случаи незабавно се свържете с екипа на Спасителния център за диви животни, за да получите по-нататъшни указания на телефон: 042/627741, 0885228486 или на някой от местните координатори.
- Бъдете внимателни! Дивите птици могат да бъдат опасни! При лешоядите опасен е изключително силният клюн, с който птиците трошат здрави кости и разкъсват мускули и стави!
- Ако състоянието на птицата налага вие да се погрижите за нея до транспортирането й към Спасителния център за диви животни, се уверете че птицата е на тихо, спокойно и тъмно място, за ограничаване на стреса; 
- Ако забележите счупен крайник или кървяща рана, изчакайте указанията на специалистите от Спасителния център.

Участвайте пряко в различните дейности по опазване на едрите видове лешояди!
- Подхранване на лешояди на специализираните площадки;
- Мониторинг и проследяване на пуснатите птици;
- Поставяне на изкуствени гнезда и макети за привличане на гнездящи лешояди;
- Повишаване на информираността и мотивацията на местните хора за опазване на лешоядите с провеждане на срещи, демонстрации и представяния;
- Организиране и провеждане на Фестивал на лешояда и овцевъдството.
 
• Осиновете или кръстете лешояд!

Разкажете на приятели за опазването на лешоядите!

• Или като дарите средства за опазването на лешоядите в България.

Можете да направите дарение по банков път от всяка една банка. Сметката на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649 е в Пощенска Банка, клон Стара Загора.

Банковата сметка е:
IBAN BG53BPBI81701603379530 в лева
IBAN BG89BPBI81701605323247 в евро

Титуляр на сметката е СНЦ "Зелени Балкани – Стара Загора"
Свържете се с нас!

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА
- Ивелин Иванов – моб. тел. 0887589995, е-mail: iivanov@greenbalkans.org

КООРДИНАТОР ПОЛЕВИ ДЕЙНОСТИ
- Симеон Марин – моб. тел. 0889223173, e-mail: smarin@greenbalkans.org

РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ

Врачански Балкан 
- Георги Стоянов – моб. тел. 0878734503, e-mail:  bpps@abv.bg

Сините камъни - Сливен
- Илиян Стоев – моб. тел. 0884005546, e-mail:  istoev@greenbalkans.org

Котел
- Лъчезар Бончев – моб. тел. 0898544575

Кресна
- Христо Пешев – моб. тел. 0897820785, e-mail: hristopeshev.eu@gmail.com


СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ:
тел. 042/627741,  моб. тел. 0885228486, e-mail: wrbc@greenbalkans.org