Контакти

Офиси на Зелени Балкани


Централен офис - Пловдив
Пловдив 4004
ул. “Скопие” № 1, ет. 2, ап. 10
Тел.: 032 /62 69 77
Факс: 032 /63 59 21
e-mail: office@greenbalkans.org

Офис Стара Загора
Стара Загора 6000
ул. Стара Планина № 9 
Тел./Факс: 042/622401
e-mail: officesz@greenbalkans.org

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА
- Ивелин Иванов – моб. тел. 0887589995, е-mail: iivanov@greenbalkans.org

ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР
- Златка Николова - моб. тел. 0885108707, e-mail: znikolova@greenbalkans.org 

КООРДИНАТОР ПОЛЕВИ ДЕЙНОСТИ
- Симеон Марин – моб. тел. 0889223173, e-mail: smarin@greenbalkans.org

РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ

Врачански Балкан 
- Георги Стоянов – моб. тел. 0878734503, e-mail: bpps@abv.bg

Сините камъни - Сливен
- Илиян Стоев – моб. тел. 0884005546, e-mail:  istoev@greenbalkans.org

Котел
- Лъчезар Бончев – моб. тел. 0898544575

Кресна
- Христо Пешев – моб. тел. 0897820785, e-mail: hristopeshev.eu@gmail.com


ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
- Любка Гюрова
- моб. тел. 0876618186,e-mail: lgyurova@greenbalkans.org

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
- Любомира Вълчева - e-mail: lvalcheva@greenbalkans.org

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ:
тел. 042/627741,  моб. тел. 0885228486, e-mail: wrbc@greenbalkans.org

Форма за обратна връзка