Галерия

Лалугери

Присъствието на лалугери в проектните територии е от значение за сформирането на гнездящи двойки черен лешояд. Отделни индивиди черни лешояди често са наблюдавани да ловуват дребна плячка, като заек подземник (Oryctolagus cuniculus), лалугер или костенурки (Сыроечковский и др, 2000; непубликувани данни за испанската популация на вида). Балканските алтернативи на тези видове са европейски див заек (Lepus europaeus), европейски лалугер (Spermophilus citellus) и костенурки (T. heramnni, T. graeca). Ловният инстинкт на черния лешояд е изключително силен в началото на размножителния сезон, когато мъжките преследват дребна плячка и я предлагат на женските. Този инстинкт е важен за младите и новосформирани двойки.

Дейностите, свързани с лалугера, включват реколонизация на вида в ЗЗ Котленска планина в непосредствена близост до волиерата за адаптация на лешояди и в ПП Сините камъни.
 


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ