Новини

Мащабни ремонтни дейности продължават да текат в Спасителния център

1
20.07.2016 г.

Ремонтът, който правим, е в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649. В продължение на три месеца планираме да „стегнем“ сервизните помещения на Центъра, като обособим нова, модерна и удобна, база за целите на дейността по проекта.

От друга страна, като част от дейностите по реконструкция, започнахме ремонт на волиерите, дом на лешоядите в Центъра. По-удобни кацалки и гнездилки, повече сянка за летните дни и удобни за къпане корита и калища са само
малка част от удобствата, които сме предвидили за представителите на целевия вид на проекта.

Екипът на проекта периодично ще ви прави съпричастни към работата по ремонтните дейности, за да се радвате заедно с нас на красивата, нова, визия, която Спасителният център на Зелени Балкани ще придобие накрая.

За повече информация:
Иван Каишев - координатор размножителна програма,
0886 104 860, email: ikaishev@greenbalkans.org


 


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ