Новини

Мониторинг на гнездящите лешояди във Врачански Балкан и Източна Стара планина

***
09.03.2017 г.

На 1.03.2017 г. при Враца в два района екипа на Дружество за защита на хищните птици,  част от  проекта LIFE14 NAT/BG/649  проведе мониторинг на гнездящи белоглави лешояди. В първото гнездо, което е било използвано и през 2016г. е наблюдавана една мътеща птица. Във второто гнездо над Враца- новопостроено през 2017 г., също е наблюдаявана една мътеща птица.
Една от двойките, която през 2016г. загнезди в този район не е заела старото си гнездо, а е направила нова гнездо на няколко метра от старото. Интересно е, че изоставеното от тях гнездо е било заето от друга двойка, като е било наблюдавано как „новодомците“ копулират в генздото.  В тези две гнезда още няма мътещи птици, но в новото гнездо едната птица лягаше за кратко в него. Наблюдавана е още една двойка на подходящо място за гнездене, но и те още не са загнездили.
В същото време друга двойка е заела това старо гнездо и наблюдавахме копулация в него. В тези две гнезда още няма мътещи птици, но в новото гнездо едната птица лягаше за кратко в него. Наблюдавана е още една двойка на подходящо място за гнездене, но и те още не са загнездили.
На 2.03.2017 г. в северните части на Природния парк са регистрирани четири гнезда с мътещи в тях лешояди. За съжаление за някои от гнездата трудно могат да бъдат проведени наблюдения върху гнездовото поведение на птиците, тъй скалните  ниши са дълбоки и няма видимост. При следващите наблюдения ще се разбере дали на тези места има гнездящи двойки през тази година.

В Котел, екипът на Фонд за дивата флора и фауна, съобщава за три със сигурност мътещи двойки, от които две на Терзиеви порти и една на Урушките скали. На Терзиеви порти е възможно да мъти поне още една двойка, която по принцип не се вижда от стандартното място за наблюдение. На Урушките скали се готвят още поне две двойки, едната от които е К0М (стар мъжки от първата пусната група) * Y37 - птица от 2013г., маркирана с израелска крилометка. Другата е К0Н (успешен мъжки от миналата година, който остана вдовец, след като неговата женска (K5R) птица бе убита от сблъсък с електропровод.
К0Н през този сезон си е взел „млада булка“ в лицето на лешоядката с пръстен и крилометка - К6V.
Птицата с предавателя К5М, която беше „в болнични“ известно време през януари, когато бе приета за възстановителен курс в Спасителния център за диви животни,  явно е изпуснала мъжа си от миналата година и се е отдала на безразборни връзки. Тя е била наблюдаванадва пъти да копулира с различни мъжки, единият от които е със сигурност ангажиран - K2N (докато женската му K1U мъти ;).
Няколко полово-зрели птици не могат все още да бъдат локализирани. Така за момента със сигурност се очертават 7-8 двойки в Котел (с резерви до 10-12), като към момента имаме сигурни данни за наличието на  3 - 4 мътещи птици.
Продължават наблюденията на екипа на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649, с цел да се установи точния брой на загнездилите тази година лешояди.
Екипът ни ще следи с интерес поведението на птиците, като се надяваме тази година да продължат успехите на Програмата от 2016г. и да се излюпят още повече белоглави лешояди!

За повече информация:
Елена Стоева – Ръководител на проект LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 0887574699, е-mail: etilova@greenbalkans.org


 


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ