Новини

Наблюдения на лешоядите, маркирани в ПП "Врачански Балкан"

1
18.12.2017 г.

Както по-рано ви информирахме, през октомври и ноември 2017 г. в Природен парк „Врачански Балкан“ бяха маркирани 5 млади белоглави лешояда, излюпени в природата. Много скоро след това се получиха и първите сведения за наблюдения на някои от маркираните птици.

По данни на колегите от БДЗП, белоглав лешояд с крилна марка А3 е установен на 29. 11. 2017 г и 4. 12.2017 г.  в Източни Родопи, в района на яз. Студен кладенец, а белоглав лешояд с крилна марка А0  е наблюдаван на 1.12.2017 г.  на площадка за подхранване при с. Поточница. Белоглав лешояд с крилна марка Р има и монтиран предавател, сведенията от който показаха, че  от 20.11.2017 г. до 21.11.2017 г. той прелита от ПП „Врачански Балкан“  над 300 км на югоизток и се установява в Национален парк „Дадия-Левкими-Суфли“ в северна Гърция. Там птицата е уловена на 24. 11. 2017 г. и от гръцките колеги, които  са имали акция за маркиране на лешояди в този район. След 3.12.2017 г. белогляв лешояд Р прелита до близък район, но вече в България- около яз. Студен кладенец, където е и до момента.

Данните от тези маркирани белоглави лешояди в ПП „Врачански Балкан“ показват, че те вече са прелетели до първите райони за зимуване в южните части на Балканския полуостров. През следващите месеци ще продължим да следим движението на тези белоглави лешояди, за да установим дали те ще останат да зимуват на Балканите или ще прелетят на юг към района на Близкия изток и Африка.


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ