Направете дарение

Плащане

Начини на плащане
 
Изберете най-удобния за вас начин за изпращане на парите до нас:

По банков път:
Това може да направите във всяка банка или в някой от клоновете на Пощенска Банкa, където е нашата сметка.
Ако изпращате парите по банков път, в частта «основание», трябва да напишете «По проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649.
 
Банкова информация:
Пощенска банка
СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора”
IBAN BG53 BPBI 8170 1603 3795 30 в лева
IBAN BG89 BPBI 8170 1605 3232 47 в евро
BIC: BPBIBGSF
 
Плащане чрез PayPal:
 
 
В брой/в някой от офисите ни в Пловдив или Стара Загора

Чрез пощенски запис:

Пощенски запис
 
Получател: СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора"
Стара Загора 6000, ул. Стара Планина № 9
Пощенска банка
BIC – BPBIBGSF
IBAN BG53 BPBI 8170 1603 3795 30 в лева
IBAN BG89 BPBI 8170 1605 3232 47 в евро
 
1. Банковата информация попълнете в полето от формуляра "(IBAN, BIC, банков код, код за вид плащане)"
 
2. При плащане чрез пощенски запис в полето за допълнителни бележки напишете – дарение за проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649.
 
3. Моля, ако е възможно, изпратете емайл на znikolova@greenbalkans.org в деня на превеждане на сумата и дата на извършване на плащането.
 
Пример: дарение за проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649, Сума 52.50, Изпратена на 01-12-2018