Новини

***

Първи копулации при двойката картали в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

21.01.2022 г.

Двойката картали в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани днес бе забелязана да прави първи опити за копулации, откакто започна размножителния период.


повече
***

“По Коледа се снасят яйца” е мотото на белоглавите лешояди в Спасителния център

31.12.2021 г.

“По Коледа се снасят яйца” се превърна в мото на белоглавите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, след като за втора поредна година снасят яйце по време на коледните празнични дни.


повече
***

Двойка картали бяха дарени на Софийската зоологическа градина, като част от усилията за завръщане на вида

29.12.2021 г.

Двойка черни лешояди пристигна в  Софийския зоопарк в подкрепа на програмата за завръщане на вида в България. Птиците са дарени от Правителството на Екстрeмадура - Кралство Испания, и очакването е потомството им да се присъедини към освобождаваните вече в природата птици, които тази година за първи път имаха потомство в дивата природа на България.


повече
1

За първи път от близо две десетилетия - двойка черни лешояди пристига в Софийския зоопарк

20.12.2021 г.

Лешоядите София и Бадахос са дарени на ОП “Зоологическа градина – София” от проек „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE 14 NAT / BG / 000649 - съвместна инициатива на партньори от четири европейски страни – Сдружение “Зелени Балкани – Стара Загора”, Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) и Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП)  от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.

 


повече
***

Черният лешояд заема нови територии в България

04.12.2021 г.

Къде още ще загнезди черният лешояд, е въпросът който повдигнаха теренните сътрудници на проект “Светло бъдеще за черния лешояд”, след извършения през изминалите седмици мониторинг на териториите на ПП “Врачански Балкан” и ЗЗ “Понор планина”.


повече
***

Дългото пътуване на Кутелка - излюпена с късмет

03.12.2021 г.

Кутелка е черен лешояд, който пристига от Испания, дарена ни от правителство Екстремадура на България през 2018г. Освободена в ПП “Сините камъни” на 26.03.2019г. И от тогава започват нейните пътешествия изпълнени с изпитания, много препятствия, добри хора и късмет.


повече

Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ