Новини

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПРЕЗ 2022г. Проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649

05.04.2022 г.

Във връзка със Заповед № LIFE649- 36 /05.04.2022г., по проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649,удължаваме срока с три дни за предоставяне на оферта за услуга, с предмет „проучване на общественото мнение за оценка на обществените нагласи към целевите видове и темите на проекта”, в края на неговото изпълнение (2022 г.).


повече
***

Яйцето на двойката белоглави лешояди от зоопарк Стара Загора вече е в инкубатор в Спасителния център за диви животни

29.03.2022 г.

В Зоопарка в Стара Загора беше снесено първото яйце от двойка белоглави лешояди. Яйцето е поставено в инкубатор в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“.


повече
1

Нова площадка за подхранване на лешояди в Природен парк „Врачански Балкан“

23.03.2022 г.

Изминаха вече 18 години откакто започнаха първите дейности за опазване на лешоядите в територията на ПП „Врачански Балкан“. През този период Дирекция на ПП съвместно със Зелени Балкани и Фонд за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици и няколко международни природозащитни организации,  работи по различни проекти за опазване и възстановяване на лешоядите.


повече

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПРЕЗ 2022г. Проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649

18.03.2022 г.

Във връзка със Заповед № LIFE649-35/10.03.2022г., по проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649, с настоящата покана Ви каня да предоставите своята оферта за услуга, с предмет „проучване на общественото мнение за оценка на обществените нагласи към целевите видове и темите на проекта”, в края на неговото изпълнение (2022 г.).


повече

Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ