Новини

Снимка от фотокапана в Котленска планина

Египетският лешояд се завръща на местата за реинтродукция на белоглавия лешояд в Котленска планина, Кресненския пролом и Врачански Балкан, въпреки че намалява на Балканите.

15.08.2016 г.

Тази тенденция е от няколко годинии, след старта на реинтродукцията на белоглавия лешояд и съответно подобряване на условията за лешоядите в целевите територии, но тази година (2016) за първи път в Котел еднин възрастен египетски лешояд престоя през целия размножителен сезон от 13.04.2016 до днес (15.08.2016) вкючително....


повече
1

Фото конкурс „Балкански Зелен пояс“ 2016 – срока за участие приключи

11.07.2016 г.

Завърши срока за участие във фотоконкурса „Балкански Зелен пояс“ 2016, организиран от Сдружение Зелени Балкани, БФБ и Евронатур (Германия), като част от проект за популяризиране на Европейския Зелен пояс.


повече
1

Хан, първото излюпено брадато лешоядче в България от десетилетия насам, вече е с френско гражданство

05.07.2016 г.

Вчера, близо три месеца след излюпването си, Хан - първото брадато лешоядче в България от десетилетия насам, напусна родния си дом, Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, и се отправи към новата си родина – Франция.  Там той ще живее в зоопарка Parc Zoologique d’Amnéville.
 


повече
***

Фото конкурс „Балкански Зелен пояс“ 2016

30.06.2016 г.

Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2016 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.
Каним всички посетители и жители на Балканския Зелен пояс да потеглят на едно изследователско пътуване и да фотографират най-известните мотиви и най-впечатляващите моменти.
Станете част от първия фото конкурс за Балканския Зелен пояс, провеждащ се във всичките девет страни, попадащи в Балканския Зелен пояс!


повече
Маркиране

Маркирахме първите лешоядчета, излюпени на свобода в Балкана!

17.06.2016 г.

Екипи на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна, Дружеството за защита на хищните птици и алпинисти маркираха първите малки белоглави лешояди, излюпени на свобода във Врачански Балкан и Източна Стара планина от десетки години насам.


повече
***

Белоглави, картали и египетски лешояди на площадките за подхранване, поддържани от Зелени Балкани, ФДФФ и ДЗХП

09.06.2016 г.

Картал едновременно в Котел и Кресна, три египетски лешояда и царски орел в Източна Стара планина, египетски лешояд и във Врачански Балкан! Нашите площадки се харесват!


повече

Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ