Новини

1

Изчезнал от балканите вид се размножава във волиерите на Спасителния център на Зелени Балкани

05.04.2016 г.

Брадат лешояд се излюпи във волиерите на Спасителния център на Зелени Балкани. Видът е изчезнал от близо 60 години от природата на България, а малко по-късно и от Балканския полуостров.
 


повече
***

Малко на белоглав лешояд се излюпи в Котел за първи път от 1971-ма година насам!

04.04.2016 г.

Първото бебе на белоглави лешояди от новата история на вида в Източна Стара планина се излюпи. Това установи Лъчезар Бончев от Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ), който работи по проект „Нов живот за лешоядите” LIFE14 NAT/BG/649.


повече
***

Отбелязахме Международния Ден на птиците като поверихме два от нашите белоглави лешояди на Зоопарк Стара Загора

04.04.2016 г.

Двете птици за съжаление не са години да живеят в дивата природа, но могат да допринесат за спасяването на вида си, ако се размножат успешно в Зоопарк Стара Загора.


повече
***

Бизнесът в помощ на природата

24.03.2016 г.

Сокотаб ЕООД и Зелени Балкани отбелязаха заедно Деня на гората със залесяване на 330 дръвчета черен бор в района на Бяла река, община Ивайловград.


повече
***

Последни данни от началото на размножителния период за белоглавите лешояди в новите колонии на вида в България

09.03.2016 г.

Новите колонии вече представляват повече от 20% от националната популация на белоглавия лешояд, която пък (заедно с Източни Родопи) през 2016 г. премина психологическата граница от 100 двойки.


повече

Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ