Новини

...

Проведе се Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове

20.11.2015 г.

Събитието бе организирано от Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, „Фонд за дивата флора и фауна“ и „Зелени Балкани“, под патронажа на Министерство на околната среда и водите.


повече

Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ