Осинови лешояд!

Както може би вече знаете, една от основните цели на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 е да върнем черния лешояд като гнездящ в България. 

Затова в рамките на проекта „Светло бъдеще за черния лешояд“, прибягваме към методика, доказала своя успех в други европейски страни – взимане на птици от стабилни популации (например от Испания), настаняването им в специализирани клетки в Стара планина – Врачански Балкан, Сините камъни – Гребенец и Котленска Стара планина и пускането им на свобода след известен пeриод на аклиматизация и адаптация.

Какво представлява осиновяването?

Думата “осиновяване” не е много точна. При нас тя придобива нов смисъл. Както се досещате, лешоядите не са никак любвеобилни и мили домашни любимци и на вас няма да ви се наложи да приберете някой от тях у дома си, да му чистите, да го храните и отглеждате. Птиците, които ние разселваме, са в повечето случаи диви, несвикнали с хората, а и ние искаме те да останат такива, за да се адаптират успешно към живота в природата на България.

Въпреки това, понеже пристигат от горещия и сух климат на Испания или различни зоопаркове от цяла Европа, те се нуждаят от време да се аклиматизират и свикнат с околните условия. През това време лешоядите живеят в клетки, където за тях се грижат хората на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна или Дружеството за защита на хищните птици.

Като всички животни обаче и те се нуждаят от ежедневно внимание – грижи, храна и вода. Често се налага храната и водата да се носят от далечни разстояния, което е свързано с разход на време и пари!

Осиновяването всъщност е поемането на финансовата издръжка на дадена птица за определен период от време. И така вие само закупувате закуските на лешоядите, а грижите за тях се полагат от ветеринарите на Спасителния център и служителите на проекта!

Стойност: 41 лв / месец

Искам да стана осиновител!А кръщаването?

За седем години в рамките на проекта трябва да внесем и освободим минимум 48 черни лешояда и 60 белоглави лешояда, които да подпомогнат адаптацията на освободените черни лешояди. Всички те се маркират със стандартни орнитологични и пластмасови пръстени и крилометки с трицифрен код, като така успяваме да ги познаем в природата. Въпреки това, не е приятно да се казваш К01 или К1Х, не мислите ли?

Предлагаме ви да кръстите свой лешояд с име по ваш избор! Самото дарение е еднократен акт с фиксирана сума и веднъж направили дарението, вие нямате повече ангажименти!

Ще получите специално кръщелно свидетелство и покана за участие в освобождаването на птицата от клетката, където се намира (Врачански Балкан, Сините камъни или Котленска Стара планина).

От тук насетне птицата ще е известна с това име не само в нашата база данни, а и когато споделяме и публикуваме информация за нейното по-нататъшно поведение и адаптация. Естествено, като "кръстник", вие първи ще научавате какво се случва с вашия лешояд!

Стойност: 500 лв (еднократно)

Искам да кръстя лешояд! 


А защо предавател?

Въпреки че всички птици, които освобождаваме в рамките на проекта, са маркирани с пръстени и крилометки, които позволяват лесното им разпознаване от разстояние, лешоядите са птици, които извършват изключително дълги пътешествия. Наши птици са виждани в Турция, Италия, а една достигна дори Полша!

Поставянето на предавател е изключително ефективен начин за проследяване на птицата – той не й тежи или притеснява и праща точна информация за нейното местоположение, направо в офиса на проекта! Това, освен че ни спестява огромни усилия и средства по издирването на лешояда, дава изключително ценни сведения за предпочитаните от птицата места, път и скорост на придвижване, дневен ритъм и т.н. В случаите, когато птиците бедстват /ако са простреляни, пострадали от натравяне или изтощени/, тези данни могат да се окажат ключови за тяхното спасяване!

Самото дарение е еднократен акт с фиксирана сума и веднъж направили дарението, вие нямате повече ангажименти!

Ще получите специално свидетелство и покана за участие в освобождаването на птицата от клетката, където се намира (Врачански Балкан, Сините камъни или Котленска Стара планина). Естествено, като дарител, вие първи ще научавате какво се случва с вашия лешояд!

Самите предаватели са нови, прототипна българска разработка, базирана на GPS / GSM технологиите.

Вашето дарение не само ще помогне на лешояда и на нас да съберем повече данни за живота му, а ще допринесе и за развитието на българската наука!

Стойност: 1000 лв (еднократно)

Искам да поставя предавател!


Защо са необходими даренията?

Както може би сте се досетили, причините са главно финансови. Въпреки че, проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 обезпечава изпълнението на проекта за седем години, в неговият бюджет например не е предвидено поставянето на предаватели на всички птици, които трябва да се пуснат.

Набавянето на храна и осигуряването на грижи за лешоядите също понякога идва СВРЪХ предвидените в бюджета стойности. От друга страна, останалата част на средствата е строго разчетена – срещи с местни жители, ловци, развитие на екопътеки, поставяне на табели и т.н. и не позволява прехвърлянията от една дейност към друга.

Вашето дарение ще бъде включено в бюджета и отчета на проекта, които се предават на Европейската Комисия и вашият принос ще бъде отразен във всички отчетни документи! Вашето дарение ще отиде точно за това, за което сте решили и вие ще имате пряк контрол върху това!

И не на последно място – по този начин вие ще допринесете за популяризирането на ценностите на дарителството в полза на природата, което все още е толкова рядко срещано в страната ни.


Как да направя дарението?

За да станете дарител, трябва да си изберете “питомец”. Във всяка една от волиерите има мъжки и женски птици – Врачански Балкан, Сините камъни – Гребенец и Котленска Стара планина.

Щом решите какъв пол ще е вашата птица и от къде искате да е тя, може да се свържете с нашия екип.

По телефона може да уговорим подборностите около вашето дарение – начин на плащане , посещение на място, сертификати и т.н.


Каква е моята полза?

“Удовлетворение” гласи стандартния отговор в подобни случаи. Всъщност всичко зависи от гледната точка. Естествено на първо място е фактът, че по този начин ще помогнете за завръщането на този величествен вид, а така ще помогнете и за опазването на българската природа. Като иновативна инициатива, Осиновителната програма е широко и системно отразявана от медиите. Така вашият пример ще бъде последван от други хора и малката помощ ще стане голяма.

Освен това ще получите:
  • Специално създадена за случая грамота и снимка на осиновеното животно, както и други приятни изненади;
  • Съдействие за посещение в Спасителния център за диви животни или на избрана от вас адаптационна волиера във Врачански Балкан, Сините камъни – Гребенец или Котленска Стара планина;
  • Редовна информация за поведението и адаптацията на вашия лешояд!
  • Признание на вашия принос във всички публикации, свързани с по-нататъшната съдба на вашата птица!
  • Място на нашия сайт с дарители и в официалните отчети, които изпращаме в Европейската Комисия;
..... Чисто по приятелски ще получите огромната благодарност от името на екипа и птиците, включени в проекта и ще станете завинаги част от завръщането на лешоядите в България!

ИЗКАЗВАМЕ СВОИТЕ ИСКРЕНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ И ОСИНОВИТЕЛИ