Новини

Отбелязваме Световен ден за опазване на околната среда в Музея на хумора и сатирата в гр. Габрово

*
08.06.2022 г.

На 04.06.2022г. екипът на Зелени Балкани бе гост в Музея на хумора и сатирата, гр. Габрово, където съвместно с екипа на музея и посетители и деца от различни възрастови групи, отбелязахме Световен ден за опазване на околната среда.

Събитието ни беше включено в програмата на 25 Gabrovo Biennial, като посетителите се докоснаха до света на дивата природа посредством презентация за защитени видове, дискусия защо и как е важно да помагаме за запазването им в България и в световен мащаб, а след това представихме любопитни факти и детайли относно някои от тях чрез образователни игри-пъзели. Голям интерес предизвикаха макетите в реален размер на черен и белоглав лешояд.

Най-атрактивната част от програмата на събитието, разбира се, бяха птиците от Спасителен център за диви животни Зелени Балкани. Керкенезът Владко, горската улулица Чара и ловният сокол Ромео бяха представени на посетителите от екипа ни от спасителния център и доброволци по Проект "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162). Посетителите имаха възможност да разгледат птиците отблизо, да се докоснат до тях и да се снимат за спомен. Разказахме им интересни истории отностно вида на всяка от тях и дейностите на Зелени Балкани за опазването им.

Нашият ветеринар Д-р Стефка Димитрова показа нагледно на доброволецът ни - гълъбът Пешо, как да се справим в спешна ситуация с птица в беда, как се шинира крило и крак и също така как безопасно да дадем вода на пострадала птица.

За всеки посетител подсигурихме информационни материали, игри-пексесо, флаери, дипляни, стикери и др. 

Благодарим за съдействието за провеждане на събитието на Музея на хумора и сатирата, гр. Габрово и всички присъстващи!

Проектът "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162) продължава 5 години и получава финансиране от програма LIFE на Европейския съюз.

За контакти:
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org


Турнето на Зелени Балкани и приятели по случай Натура 2000 се осъществява благодарение на:


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ