Полеви формуляри и протоколи

Полеви формуляри

Дейност А6. Полева бланка за идентифициране на опасни електропроводни стълбове 813 Kb (pdf) свали
Дейност С3. Полева бланка за подхранване на черни лешояди 325 Kb (pdf) свали
Дейност D2. Полева бланка за отчитане на гнезда 304 Kb (pdf) свали


Протоколи

Дейност А5.2. Протокол за вземане на биологични проби 565 Kb (pdf) свали
Дейност А5.2. Протокол за вземане на биологични проби 471 Kb (pdf) свали
Дейност А5.3. Протокол за теренно вземане на проби от мъртви животни 1 Mb (pdf) свали
Дейност А5.3. Протокол за теренно вземане на проби от мъртви животни 1 Mb (pdf) свали
Дейност А7.1. Протокол за подхранване на черни лешояди в БЪлгария 696 Kb (pdf) свали
Дейност С3.2. Бланка за получени животински трупове и/или части от тях 770 Kb (pdf) свали
Дейност D3. Протокол за установяване на щети от хищници 245 Kb (pdf) свали