Публикации

Доклади и ръководства

2017. Preparation of monitoring for the Black Vulture chick survival in Exrtemadura. Assessment under Action A2 of the LIFE+ project “Bright Future for the Black Vulture”, LIFE 14 NAT/BG/649 2 Mb (pdf) свали
Stoynov E. 2018. Report on livestock breeding in Bulgaria in the target SPAs of ‘Vultures back to LIFE’ project – LIFE14NAT/BG/649. Technical report under Action A4. Fund for Wild Flora & Fauna. Blagoevgrad. Pp. 24. 2 Mb (pdf) свали
Andevski, J., Stoynov, E., Kmetova, E. 2016. Evaluation of the illegal use of poison and implementation of anti-poison actions in Bulgaria. Draft study under the Action A5 of the LIFE+ project “Bright Future for the Black Vulture”, LIFE 14 NAT/BG/649 684 Kb (pdf) свали
Стойнов, Е. 2018. Представяне необходимостта от изолиране на части от 20 kV електропроводи „Кипилово” и „Тича”, собственост на EVN, в района на град Котел, с цел предотвратяване смъртните случаи при диви лешояди. Доклад по дейност А6, LIFE 14 NAT/BG/649 2 Mb (pdf) свали
Стойнов, Е. 2018. Представяне необходимостта от изолиране на части от 20 kV електропроводи „Дефиле” и „Дефиле 07”, собственост на „ЧЕЗ Електро” АД, в района на село Мечкул, с цел предотвратяване на смъртните случаи при диви лешояди. Доклад по дейност А6. 2 Mb (pdf) свали
Стефанов, В. 2017. Реинтродукция и формиране на популация на Европейския лалугер в района на гр. Котел. Финален доклад по Дейност С9 на проект „Нов живот за лешоядите” LIFE 14 NAT/BG/649. 673 Kb (pdf) свали
Стоев, И. 2016. Доклад за извършена работа по дейност С9. Възстановяване на лалугера, проект LIFE14 NAT/BG/649. Зелени Балкани 1 Mb (pdf) свали
Стамберов, П. 2017. Методика за определяне съдържанието на олово в биологични материали от заболели или отстреляни водоплаващи, хищни птици и мършояди. Изготвена по Дейност С10, LIFE14 NAT/BG/649. 564 Kb (pdf) свали
Стоева, Е., Иванов, И., Николова, З. 2017. Ръководство за опазване на биологичното разнообразие в територии за отглеждане на тютюневи култури. Изготвено по Дейност Е3, LIFE14 NAT/BG/649. Зелени Балкани. [БГ] 2 Mb (pdf) свали
Стоева, Е., Иванов, И., Николова, З. 2017.Ръководство за опазване на биологичното разнообразие в територии за отглеждане на тютюневи култури. Изготвено по Дейност Е3, LIFE14 NAT/BG/649. Зелени Балкани. [EN] 2 Mb (pdf) свали
Коджабашев, А. 2018. Правни основания за действия при установяване на извършено нарушение или престъпление срещу диви птици (отровителство). Доклад по Дейност С10 на проект „Нов живот за лешоядите” LIFE 14 NAT/BG/649. 599 Kb (pdf) свали
Реинтродукция на черния лешояд (Aegypius monachus) в Стара планина, България. Доклад за периода 2020–2021 5 Mb (pdf) свали


Постери

Stoyanov et al. 2015. Griffon Vulture restoration in the Balkan mountains of Bulgaria. Poster under the Action E4 of the LIFE+ project “Bright Future for the Black Vulture”, LIFE 14 NAT/BG/649. 400 Kb (pdf) свали