Новини

Първите лешояди, които идват в България вече са на път. Очаква се след три дни и над 4000 км, утре да пристигант в Стара Загора.

1
10.05.2018 г.

Първите 12  черни лешояди от Испания, които ще бъдат реинтродуцирани, след изчезването на вида в България, вече са на път за Балканите. Транспортът е организиран от Фондацията за опазване на черния лешояд   Vulture Conservation Foundation, VCF в рамките на проет "Светло Бъдеще за черния лешояд" (ръководен от Зелени Балкани)  - целта на проекта е да възстанови популацията на черния лешояд в страната и най-вече в района на Стара планина. Птиците ще пътуват над 4000 км, в продължение на три дни, преминавайки през Франция, Италия, Словения, Унгария, Румъния, за да достигнат до България. 

Всички тези лешояди са били излюпени в Екстрамадула (Испания) по време на последния размножителен сезон на лешоядите. Те са били открити по време на мониторинга на гнездящите птици, като слаби или изтощени малки са били събирани за рехабилитация в Спасителния център в Los Hornos (Junta de Extremadura). След период на възстановяване, те са били транспортирани до Спасителния център на организацията AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) за карантинен период и обгрижване, в периода преди транспорта им до България. 

Птиците са дарение от Регионалното правителство на Екстрамадура (Junta de Extremadura), което е партньор в проекта "Светло бъдеще за черния лешояд", който осъществява и редовния мониторинг на черните лешояди в Екстрамадура. Това е най-важтния за лешоядите район в Испания, в който се намират 900 гнездящи двойки, което го прави идеален за това да предостави като дарение птици и за възстановяването на вида в България. 

След пристигането в България, птиците ще прекарат карантина в Спасителния център за диви животни и ще бъдат настанени във волиера в Стара планина. Тук птиците ще прекарат период на адаптиране с местните условия и климат - те ще бъдат освободени след една година - идната пролет. Младите птици при лешоядите имат склонност да скитат, така че стратегията, която ще бъде следвана, е че през това лято ще бъдат освободени и няколко птици, които са излюпени в "неволя" /размножителен център/. Тези птици се привързват към мястото много по-лесно и ще бъдат пуснати първи, след което ще бъдат пуснати и птиците, от дивата природа.  Всеки от лешоядите, които ще бъдат освободени, ще бъде маркиран с отделен цветен пръстен, метален пръстен и с GPS предавател, за да даде възможност за по-нататъшно проследяване в дивата природа. VCF съвместно с българските партньори по проекта разработи специална методология за освобождаване на тези птици, базирана на най-добрия практически опит с проекта за реинтродукция на черния лешояд във Франция.

В България през последните 15 години вече са инвестирани много усилия за съхранение на лешояди в няколко природозащитни НПО: Зелени Балкани, Фонда за дивата фауна и флора, Дружеството за защита на хищните птици, Българското дружество за защита на птиците, VCF, всички подкрепени от българското Министерство на околната среда и водите. Първият проект за реинтродукция на белоглавия лешояд започва през 2009 г. в Стара планина в България, където видът е изчезнал преди около 100 години. Повече от 250 птици са били освободени досега, повечето от които идват от Испания, но също така и от Франция и няколко европейски зоопаркове (размножени там, извън естествената си среда). Първият опит за загнездване на вида в дивата природа, бе регистриран едва четири години след първите пускания, а сега има около 15 размножаващи се двойки в новите територии. Проектът за реинтродукция на белоглавия лешояд в България бе реализиран основно в рамките на проект  “Vultures Return in Bulgaria” LIFE08 NAT/BG/278, ръководен от Зелени Балкани и приключил през 2016.

Транспортът на тези черни лешояди до България маркира исторически момент за целия Балканския регион, където този вид е изчезнал, с изключение на малка група лешояди, оцелели  в Националния парк "Дадя" в Гърция, където има колония от 25-30 двойки. Този проект също така допринася за изпълнението на Международния план за опазване на черния лешояд, разработен наскоро,   European Species и  Flyway Action Plan for the Cinereous Vulture.  Това е още една стъпка за възстановяване на черния лешояд в неговия първоначален ареал на разпространение и за поддържане на сегашните му популации с благоприятен природозащитен статус.


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ