Новини

Първото излюпено малко на черен лешояд от 28 години насам в България е факт!

1
22.05.2021 г.

В Котленска планина се излюпи първото установено малко от вида Черен лешояд (картал) за последните 28 години в България, 36 години след като видът е обявен официално за изчезнал като гнездящ от България. 

Така, размножаващата се популация на черен лешояд в България става:
•    втора за Балканите, с тази в НП Дадя в Гърция
•     четвърта за Югоизточна Европа (Дадя, п-в Крим и Кавказ)
•    пета за ЕС с тези във Франция, Испания,  Португалия и Гърция

Излюпването на карталчето беше заснето от Лъчезар Бончев, служител на Фонд за дивата флора и фауна, който се грижи за колонията лешояди в района. 

Три двойки започнаха гнездова активност в началото на 2021 година - две са в Източна Стара планина и едно във Врачански Балкан. Само една от двойките успя да излюпи малко. При останалите две най-вероятно яйцата са били неоплодени, поради младостта и неопитността на птиците. 
Гнездото, в което се излюпи малкото, е изградено върху изкуствена платформа, която родителите надграждаха допълнително. 

Възстановяването на изчезнал вид в даден район, не се случва с установяването на еднократно събитие, а е поредица от такива. В предварителните проучвания за възможността това да се случи, бяха заложени следните параметри:
1.     Да се задържат повече от един индивид, а най-добре минимум 8 индивида в района на освобождаване.
2.    Видът целогодишно да присъства в района на освобождаване.
3.    Да се формират двойки, които се държат заедно. 
4.  Формираните двойки да демонстрират брачно поведение (заемане на територия, строеж на гнездо, брачни полети и копулации).
5.    Да снесат яйце.
6.    Да отгледат малко.
7.    Минимум 5-6 малки да се отглеждат годишно в територията на освобождаване и този брой да е по-голям от загубите на индивиди по различни причини.

Към края на 2019, след освобождаване на общо 18 птици, беше постигната целта в т.1 за Източна Стара планина, а към края на 2020 и т. 2 и т.3. През 2021 сме свидетели на формирани три двойки, снесени две яйца и излюпено едно малко. 

През 2015 стартира партньорски проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14NAT/BG/649, където си партнират Зелени Балкани (www.greenbalkans.org), Фонд за дивата флора и фауна (www.fwff.org), Дружеството за защита на хищните птици (www.bpps.org), международната фондация за опазване на лешоядите (VCF – www.4vultures.org), германската фондация Евронатур (www.euronatur.org) и регионалното правителство на Екстрамадура (www.juntaex.es). Проектът е финансиран по програма ЛАЙФ на ЕС и цели възстановяването на вида в България като гнездящ с помощта на реинтродукция.

Допълнителна информация: 
Друг важен момент е, че птиците одобряват и заемат гнезда на листопадни видове дървета, какъвто е зимният дъб. В Испания също има гнезда на дъбове, но вечнозелени видове като пърнара и корковия дъб. В Дадя (Гърция) гнездят изключително на борове, а в Турция и Грузия на борове и дървовидни хвойни. Тази особеност водеше до очакването в екипа на проекта, че птици, отгледани и импринтирани на средиземноморски горски гнездови субстрат, е малко вероятно да приемат да гнездят на широколистен такъв от континенталния пояс (листопаден), и че вероятно ще търсят да построят гнездата си на борове. Въпреки, че изкуствени платформи бяха построени и на борове, досега двойките заеха гнезда на листопадни дъбове. Това дава добра перспектива, че България и други стани с преобладаващ континентален климат и растителност, ще могат да предоставят условия за черния лешояд и той да се възстанови в части от историческия си ареал, от където е изчезнал поради човешка намеса.

Днес, макар да липсват гигантските дъбове и брястове по равнинни и полупланински места, явно все пак има места, които с целенасочено управление могат да бъдат заети отново от черния лешояд и видът трайно да се завърне в българската орнитофауна, което след последните новини е все по-близо.

Често и повсеместно срещан из страната до началото на ХХ век, черният лешояд се води изчезнал от България. За първи път този факт официално е описан в Червената книга на НР България от 1985 година, когато видът е поставен в категория „изчезнал”. Фактическото изчезване вероятно се случва в периода 1950-1960, когато вече няма данни за гнездене, а наблюденията на вида стават изключително редки.

През 1980-те зачестяват наблюденията на единични птици и малки групи от вида в Източните Родопи, където в пограничния район навлизат индивиди от последната известна колония на вида на Балканите в гората Дадя в Гърция. Вероятно от такива индивиди се формира двойка и загнездва в района на яз. Студен кладенец, където през 1993 е открито първото за десетилетия и последното оттогава гнездо на вида в България. След еднократно успешно гнездене двойката изчезва и така завръщането на вида е мимолетно, което дава основание черният лешояд да остане в категория „изчезнал” и в следващото издание на Червена книга на България от 2011 г. 


Стани дарител на една от банковите сметки в лева и евро и през PayPal:
в лева: BG 53 BPBI 8170 1603 3795 30 ,
в евро: BG 89 BPBI 8170 1605 3232 47 ,
Юробанк България АД(Пощенска банка), SWIFT: BPBIBGSF.
 


Източник: ФДФФ (http://fwff.org/BG/the-spring-of-the-cinereous-vulture-in-bulgaria-the-first-observed-active-nests-of-cinereous-vultures-for-28-years-in-bulgaria-are-already-a-fact/)


За контакт: 
Ивелин Иванов  – Ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/000649
телефон: 0887 589995, имейл: iivanov@greenbalkans.org 
Емилиян Стойнов  - Координатор Фонд за дивата флора и фауна
телефон: 0878 573841, имейл: pirin@fwff.org 


Дейностите за завръщане на черния лешояд в България са част от:


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ