Новини

Първото малко на черен лешояд, излюпено в природата в България, беше успешно опръстенено в гнездото

1
30.07.2021 г.

Запознайте се с МИЧЕВ-БОЕВ – това е името на първия млад черен лешояд, излюпен в България за последните близо 30 години и първият в Стара планина от повече от половин век. В края на юли 2021 г., екипът на проекта Нов живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649 успешно опръстениха лешоядчето в гнездото му със стандартен орнитологичен и цветен пластмасов пръстен, както и го маркираха с GPS предавател, за да проследяват местонахождението му, когато започне да лети. Сега е на 78 дни, тежи 5,600 кг и е кръстен на българските орнитолози и природозащитници Таньо Мичев и Николай Боев, които първи публикуват статия, предлагаща реинтродукция на вида в страната още през 1980 г. – няколко десетилетия след като видът е смятан за локално изчезнал. Тази статия и самите автори вдъхновиха повечето действащи природозащитници в областта на опазването на лешоядите в България и тези, които инициираха и провеждат реинтродукцията (повторно въвеждане) на черния лешояд в Стара планина.

И така, това е факт – черният лешояд отново се размножава през 2021 г. в България след 28 години от последното известно гнездо и повече от 60 години откакто видът се счита за локално изчезнал. Четири гнезда са установени в България през 2021 – три в Източна Стара планина (едно съвсем наскоро открито) и едно във Врачански Балкан, след освобождаване на 43 индивида (повечето доставени от Испания, но някои от европейски зоопаркове) след 2018 г., с цел възстановяване на реда в природата на страната. Известно е, че от освободените птици са се образували пет двойки – повечето от тях са все още млади и току-що са намерили партньори и вече правят опити да построят гнезда.

Този успех е само част от дългосрочни и сложни дейности по опазване и възстановяване на лешоядите и техните местообитания в Стара планина в България. Още от началото на 21 век дейностите включват реинтродукция на белоглавия лешояд (за възстановяване на популацията му, но също така и да служи като основа за връщането и на черния лешояд), възстановяване на екстензивното животновъдство, напр. паша на овце и едър рогат добитък и възстановяване на популацията на лалугера (Spermophilus cittelus) в тревни площи и елен лопатар (Dama dama) в агро-горски райони като част от хранителната верига, минимизиране на конфликта на човек/хищници (вълк, чакал, мечка), повишаване на обществената осведоменост и образование и др.

Няколко местни и международни организации работят заедно за да доведат тази история до успех – Зелени Балкани (https://greenbalkans.org), Фонд за дивата флора и фауна (https://fwff.org), Дружество за защита на хищните птици (http://bpps.org), Фондация за опазване на лешоядите (VCF – https://4vultures.org), EuroNatur (https://www.euronatur.org) и Junta de Extremadura  (www.juntaex.es) – всички те са партньори в проекта „Нов живот за лешоядите” LIFE14 NAT/BG/649, който е съфинансиран от програма ЛАЙФ на Европейската комисия (https://greenbalkans.org/VulturesBack/en/). Дейности на ФДФФ по Проекта са също финаносво подпомагани и от Биопарк Де Дуе ла Фонтен, Франция (https://www.bioparc-zoo.fr), Зоопарк Сайнт Кроа, Франция (https://parcsaintecroix.com/parc-animalier), и Зоопрак Гьорлиц, Германия (https://www.tierpark-goerlitz.de/en/).

Източник на новина и снимки: ФДФФ http://fwff.org/BG/the-first-chick-of-cinereous-vulture-hatched-in-the-wild-in-bulgaria-for-decades-was-successfully-ringed-in-the-nest/

За контакт:
Емилиян Стойнов  - Координатор Фонд за дивата флора и фауна
телефон: 0878 573841, имейл: pirin@fwff.org

Дейностите за завръщане на черния лешояд в България са част от:

 Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ