Събития

*

Ученически викторини

Викторините целят повишаване на знанията и активно включване на младежи в природозащитните дейности.


повече
*

Международен ден на лешояда

Координираният международен ден цели да популяризира опазването на лешоядите  и да подчертае важната работа на природозащитните организации.


повече
*

Събори

Участие в национални и местни събори на животновъди, изложби и други събития.


повече

Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ