Новини

Ученици от НПГГС "Христо Ботев" – гр. Велинград са на първо място по резултат от проведената национална викторина "Натура 2000 и хищни птици".

 НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград
09.06.2022 г.

В проведената тази година национална викторина "Натура 2000 и хищни птици" учениците от НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград се отличиха с изключителни знания и не случайно  са на първо място по резултат. Представянето им не е изненада тъй като са активен участник в серията от провеждани дейности на Сдружението и с интерес следят нашите информационни събития. Това може само да ни радва, защото се стремим да повишим общата екокултура на хората особено на подрастващите. Никакви мерки за връщане на птиците в природата и инвестиции на терен няма да имат ефект, ако тази култура и заинтересованост у децата липсва. Те се подготвят под ръководството на своя преподавател по ловно стопанство Филип Устабашиев. Габриела Апостолова е единствената участничка в националната викторина, която има максимален брой точки – 151. Сред отличилите се с много висок резултат са и Петко Шуманов и Раим Кавлаков. 
Екип от проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ и „Светло бъдеще за черния лешояд“ връчиха лично наградите на учениците. А цялото събитие бе заснето от екип на ХобиТВ.
Преди това проведохме беседа за екологична мрежа „Натура 2000“ – ползи и възможности, които дава мрежата за обществото и основни дейности по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“, като особено внимание беше обърнато на един от целевите видове по проекта – прилепите. Отбелязахме и 30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000" в Европейския съюз- един от най-успешните инструменти за опазване на богатото природно наследство на Европа. 
От своя страна Любка Гюрова им представи презентация за дейностите, които са осъществени до момента  по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“. Децата се запознаха в детайли с работата която извършват колегите ни на терен, в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, с премеждията през които преминават лешоядите, за да можем да им се насладим виждайки ги в небето над България.  Изгледаха и филма „Хроники на една сбъдната мечта“ – Част II , посветен на повелителите на небето и създаден специално по този проект. Това допренесе да осъзнаят,че всяка наша малка дейност след време води до големи резултати, с каквито може да се похвалим и тази година  след десетки години работа по завръщане на лешоядите в България-  две новоизлюпени карталчета в дивата природа.
Благодарим на НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград! До нови срещи!

Kонтакти:
„Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“
Поля Русева - координатор по проект, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org

„Светло бъдеще за черния лешояд“
Любка Гюрова – административен секретар, тел. 0876618186
lgyurova@greenbalkans.org


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ