Новини

Установихме пола на Мрак и Пламък

***
12.07.2021 г.

Мъжко и женско се оказаха двете белоглави лешоядчета, излюпени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани тази година.

Мрак, първият излюпен лешояд е женска, а Пламък – по-малкият, е мъжки. Това установихме след направените изследвания за определяне на пола.

Пламък все още живее с родителите си във волиерата в Спасителния център, а Мрак напусна родното гнездо преди месец и вече успешно се адаптира към дивата природа.


Съвсем скоро Пламък ще се присъедини към сестра си в адаптационната волиера в ПП Сините камъни, където ще съжителстват с други белоглави и черни лешояди, от които ще се учат как да оцеляват в дивата природа.

Припомняме, че младите птици получиха имената си от своите осиновители, за което сърдечно им благодарим!
 
За контакт: 
Ивелин Иванов  – Ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/000649
телефон: 0887 589995, имейл: iivanov@greenbalkans.org 


Дейностите по размножаване на белоглави лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани са част от проект:


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ