Новини

За да имат бъдеще карталите в България!

1
31.07.2022 г.

Стартираме кампания за набиране на средства, за да продължим с работата за завръщането на черните лешояди в България в Platformata.bg.

Карталите – черните властелини на българското небе, най-едрата хищна птица в Европа и изчезнал вид, записан в Червената книга на България – имат нужда от вас, за да се установят трайно в страната ни!

През последните години в България има над 60 освободени черни лешояда.

Екипът на „Зелени Балкани“ се обръща за подкрепа към гражданите за успешното завършване на програмата за опазване на лешоядите. Проектът ни „Светло бъдеще за черния лешояд“ по програма LIFE се пребори с десетки други идеи от цяла Европа, за да бъдат използвани средствата именно в България, именно за опазване на биоразнообразието и именно от организация, която не е от стопанския сектор, работеща в обществена полза. Въпреки получената подкрепа, значителна част от дейностите ни са възможни единствено благодарение на приноса от частни или корпоративни дарители, които са наши партньори и помагат да реализираме идеите си за завръщане на редките видове. Това е единственият начин да завършим дългогодишната си консервационна програма, в която са инвестирани много усилия.

Цяло поколение природозащитници работиха ежедневно, за да се стигне до този момент, 30 години упорит труд и подкрепата на съмишленици и партньори ни доведоха дотук:
  • успяхме да възстановим белоглавите лешояди като гнездящ вид в Кресненското дефиле и Стара Планина /съвместно с партньорите ни от Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици/;
  • върнахме на свобода над 370 белоглави лешояда, получени като дарение от Испания и 19 зоопаркове в 7 страни;
  • общо 76 черни лешояда бяха дарени от Испания и Програмата за размножаване на закрито, с цената на огромни усилия на голям международен екип;
  • на път сме да възстановим уникалната екологична функция на лешоядите, като „санитари“ в дивата природа – да спестим на икономиката, държавата и частните стопани, милиони левове, необходими за екарисажно обезопасяване на мъртви домашни животни.
Вашият личен принос ще бъде от изключително значение да доведем до успешен край програмата си – черният лешояд трайно да загнезди в дивата природа на България, а някой ден да върнем и символа на българската природозащита – брадатия лешояд.

Средствата ще бъдат използвани за подхранвания на площадка в ПП „Сините камъни“, защото лешоядите продължават да се връщат на мястото, където са били освободени. Ще поставим изкуствени гнезда на подходящи дървета с помощта на алпинисти и закупим предаватели, които са изключително важни за проследяването на лешоядите и обезопасяването им при случаи на залагане на отрови.

Станете част от завръщането на карталите, които ще бъдат освободени това лято.
А срещу дарение на стойност от 500 лева в полза на програмата за завръщане на вида можете да станете кръстник на една от величествените птици.

Нека ЗАедно да направим нещо за българската природа!

Линк към кампанията в Platformata.bg, тук: https://platformata.bg/bg/kauzi/1584:budeshte-kartali/details/campaign.html
Линк към DMS кампанията, чрез sms: https://dmsbg.com/23248/dms-kartal/

За допълнителна информация за проекта:
Ивелин Иванов – Ръководител на проекта, моб. тел. 0887 58 99 95Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ