Новини

За пръв път от 60 години насам – белоглавия лешояд се завърна над Стара планина, Кресна и Пирин, в резултат на дългогодишна природозащитна програма

1
25.08.2016 г.

Днес, с пресконференция в БТА бе обявено началото на кампанията за отбелязване на един голям успех – завръщането на белоглавите лешояди в Стара планина, Кресна и Пирин! Международния природозащитен успех е плод на над 15-годишни обединени усилия на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици.

Припомняме, че  след като през 2015г. се излюпи първото успешно отгледано малко на белоглав лешояд в Стара планина /за повече от 60 години насам/. През 2016г., вече имаме 5 успешно отгледани малки в Източна Стара планина (Сливен/Котел), 4 във Врачански Балкан и 2 в Кресненския пролом/Пирин. С това считаме видът за успешно възстановен в Стара планина и Пирин. Общо загнездилите двойки в тези райони са около 25, и заедно с тези от дивата популация (в Източни Родопи) броят на вида в страната вече е над 100 двойки, а територията му на обитание се е увеличила с около 200%. Българските природозащитници, ще отбележат събитието с международна кампания, като малките лешоядчета ще имат кръстници от 8 европейски страни, а посланиците на 4 държави ще получат почетни грамоти.

По време на пресконфер енцията, Ивелин Иванов от Зелени Балкани сподели трудния път, по който трите организации са минали и неимоверните усилия, които са положили, за да се стигне до този успех.

Емилиян Стойнов от Фонда за дивата флора и фауна припомни защо е важно да опазваме лещоядите...“В момента в страната работят само два екарисажа. Труповете от цялата стряна трябва да пътуват натам, къето струва на икономиката и стопаните милиони левове...Лешоядите „вършат“ тази работа  напълно безплатно, пести се човешкото време и въглеродни емисии“, сподели еколога. Христо Пешев от ФДФФ запозна присъстващите с успехите на програмата в Пирин и Кресна.

Георги Стоянов сподели успехите на Дружество за защита на хищните птици и работата им с Природен парк „Врачански Балкан“.

„Опазвайки лешоядите и работейки за възстановяне на техните местообитания и пасищното животновъдство, ние работим и за икономически изостанали райони в страната. Така опазването на биоразнообразието, устойчивото регионално развитие и производството на здравославна храна, вървя ръка за ръка“, сподели Елена Стоева – Ръководител на проекта на „Зелени Балкани“ за опазване на лешоядите....

По време на пресконференцията с почетна грамота бе награден г-н Николай Ненчев, Директор на ПП "Врачански Балкан", за личния си принос за завръщането на белоглавия лешояд в тази част на Стара планина. Едно от новоизлюпените тази година малки е кръстено "НИКИ" в негова чест...Господин Ненчев поздрави природозащитниците и изрази готовността си и занапред да им сътрудничи в тяхната мисия за опазване на природата!

Кои са всички кръстниците на младите български лешояди?
Кръстници на малките белоглави лешояди от Кресненския пролом/Пирин, Врачански Балкан и Източна Стара планина (Сливен/Котел) ще станат 11 именити природозащитници от 8 страни, които имат значителен принос за опазване на лешоядите в България. Сред тях са:
– Волфганг Фремут – Франкфуртското зоологическо дружество, Германия
– Хуан-Хосе Сенчез – Фондацията за опазване на черния лешояд, Испания
– Евелин Тевес – Фондацията за опазване на черния лешояд, Австрия
– Жозе Тавареш – Фондацията за опазване на лешоядите, Португалия
– Йован Андевски – Фондацията за опазване на лешоядите, Македония
– Алваро Каминя – Испания
– Николай Ненчев – ПП „Врачнаски Балкан”, България
– Пиер Гай – Биопарк Де Доуе, Франция
– Ернесто Алварес – Фондация ГРЕФА, Испания
– Маргарете Ротмайер – Приятели на Зоопарк Виена, Австрия
– програмата LIFE на Европейската Комисия, за финансовата подкрепа, благодарение на която постигнахме тези успехи!
 
Всички кръстници ще получат почетни грамоти, като признание за приноса си към завръщането на вида в България и на Балканите. Почетни грамоти ще бъдат връчени също така на посланиците на Испания, Австрия, Франция, Германия и Европейския съюз, за приноса на страните им към възстановането на вида в България.
 
Допълнителна информация за белоглавия лешояд
В Европа извън Иберийския полуостров гнездят под 1000 двойки на белоглав лешояд на изолирани места, като в много страни популацията му е изчезнала. Уникалната екологична роля на лешоядите като „санитари в природата“ мобилизира усилията на природозащитниците и в редица страни като Франция и Италия се реализират програми за възстановяването на вида от райони в които е изчезнал. Работата на Балканите е част от Балкански план за опазване на лешоядите, осъществяван координирано във всички страни на Полуострова, плод на мащабно международно сътрудничество.
До първата половина на ХХ век видът е често срещан във всички части на страната, като гнезди дори на скалите на Калиакра. В средата на същия век поради избиване и използване на отрови, намалява и през 1971 е обявен за изчезнал от страната. През 1978 в Източни Родопи бива открита малка самовъзстановила се колония от 28 птици и 1-2 гнездещи двойки. В следсвие на активни природозащитни дейности през 2015 популацията на вида достига 75 двойки. До 2010 година, в България белоглавият лешояд гнезди само в Източни Родопи по долината на река Арда.
 
Програмата за завръщането на вида в Стара Планина и Кресненскияпролом/Пирин, продължава вече повече над 10 години, но най-интензиваната фаза започва през 2010 с усилията на трите оганизации и с подкрепата на международни донори като Франкфуртското Зоологическо Дружество, Германската агенция за опазване на околнта среда, Програма ЛАЙФ на ЕС и частни донори, като Приятелите на Зоопарк Виена (Австрия) и Биопарк Де Доуе (Франция), Фондацията за опазване на лешоядите и регионалните правителства на Андалусия, Кастиля и Леон и Екстремадура в Испания.

За допълнителна информация и контакти: Емилиян Стойнов – Фонд за дивата флора и фауна, моб. тел. 0878573841


 


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ