Новини

За трета поредна година се появява черен лешояд в ПП „Врачански Балкан“

***
27.09.2018 г.

На 23 септември птицата е наблюдавана да се храни на площадката за подхранване на лешояди над с. Долно Озирово.

През 2017г. също бе установено наблюдение в района. Припомняме Ви, че тогава черен лешояд, маркиран с бяла крилна марка с черни цифри 88 от Национален парк „Дадя – Левкими – Суфли“ в Североизточна Гърция, посети площадката за подхранване. Понастоящем, там е единственото гнездово находище на вида на Балканския полуостров, където гнездят около 20-30 двойки!

А през 2016г. в ПП „Врачански Балкан“ бе установен друг индивид от този вид, което бе първото сигурно доказано наблюдение на черен лешояд в района след повече от 70г.

Вярваме, че това се случва благодарение на съвместни усилия и положен дългогодишен труд, обединяващи няколко проекта!

Тези наблюдения ни дават надежда да вярваме, че има бъдеще за черния лешояд и в България!
 
Дейностите на Дружеството за защита на хищните птици в района на ПП "Врачански Балкан" са част от проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649. Проектът  обединява усилията на пет основни партньора от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия. Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.
 
За допълнителна информация, относно интересното наблюдение:
Георги Стоянов, Дружество за защита на хищните птици - моб. тел. 0888734503


 


Зелени балкани

Хищни птици

ФДФФ