The team

Lyubka Gyurova

 

      Technical officer

      e-mail: lgyurova@greenbalkans.org
      Mob. Phone: 0876618186


Lyubomira Valcheva

    Administrative secretary
   
    e-mail: lvalcheva@greenbalkans.org