Новини

default

Зелени Балкани – партньори  на голяма международна конференция посветена на  климата

*
04.10.2022
Зелени Балкани участват като партньори на голяма международна конференция посветена на климата.

Climate Change Summit се провежда на 4-5 октомври 2022 в Букурещ. Организатори  са Social Innovation Solutions, а учредителен партньор е BRD Groupe Société Générale.

По време на конференцията  ще вземат участие повече от 50 лектора – политици, публични и  граждански лидери и повече от 500 специалисти, учени, предприемачи  и бизнес лидери,  за да намерят решения на климатичните предизвикателства, пред които сме изправени на европейско и регионално ниво. 

Някои от 50-те лектори са Клаус Йоанис, Президент на Румъния – със встъпително слово; Giedrimas Jeglinskas - Заместник генерален секретар - Изпълнителен директор, NATO;  Mark Campanale – учредител, Carbon Tracker Initiative; Linda Zeilina, International Sustainable Finance Centre; Oliver Harman ,Oxford University; Nicolas Brien ,European Startup Network.

„Големите предизвикателства изискват смели и бързи действия, затова решихме да станем партньори  като подкрепяме целите на конференцията и  популяризираме посланията й!“ – сподели Елена Стоева,  Ръководител на  проект "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти". 

Повече подробности за това събитие са налични на  climatechange-summit.org. 
Допълнителна информация  от организаторите: 
Румъния ще бъде домакин на срещата на високо равнище относно изменението на климата на 4 и 5 октомври, еталонно регионално събитие, посветено на климатичните решения.
● Над 50 международни лектори и 500 участници ще вземат участие в първото издание на срещата на върха за изменението на климата, която ще се проведе на 4-5 октомври в театър Одеон в Букурещ..
● Изследователи, предприемачи и лица, вземащи решения от Румъния и чужбина, както и иноватори от корпоративния свят и НПО, ще представят идеи за устойчиво бъдеще.
● Мисията на срещата на високо равнище относно изменението на климата е да идентифицира решения за предизвикателствата, свързани с климата, чрез разговори относно политиките за климата, устойчивото финансиране и технологичните иновации.
● Всички подробности за това събитие са налични на  climatechange-summit.org.  

Букурещ, 28 юни  2022 
BRD Groupe Société Générale (BRD  Сосиете женерал груп), като инициатор и учредител, и Social Innovation Solutions (Решения за социални иновации), организация, която е активна в областта на устойчивостта, социалното въздействие и иновациите ще организират Среща на високо равнище за климатичните промени на  4-5 октомври 2022, в театър Одеон в Букурещ, както и други свързани събития в Двореца на парламента и Виктория Палас.  
Събитието е първата среща на високо равнище в нашата страна, посветена на изменението на климата и има за цел да се превърне в годишно еталонно събитие за национални и европейски лидери в областта, както и да идентифицира решения, приложими на местно и регионално ниво в областта на климатичната политика и устойчивост. Сред най-важните теми, които ще засегне първото издание на срещата на върха, са преходът към зелена икономика, устойчиви финанси и инвестиции, устойчиви решения в енергетиката, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост или как технологии като AI или Blockchain могат да се превърнат в инструменти, способни да противодействат на последици от изменението на климата.
През 2021 г. Европейският съюз си постави за цел да намали своите емисии на парникови газове с най-малко 55% и да постигне климатична неутралност до 2050 г., докато повече от една трета от най-големите компании в Европа също са се ангажирали с целта за нулеви емисии до 2050 г. Въпреки това, според проучване, актуализирано в началото на 2022 г. от ООН, много от ефектите на глобалното затопляне вече са необратими. По този начин през последните две години над 150 държави, включително Румъния, публикуваха цялостни стратегии, насочени към ограничаване на тяхното въздействие върху околната среда и забавяне на темпото на изменението на климата.
Сред 30-те вече потвърдени лектори на срещата на върха за изменението на климата можем да посочим световни лидери в областта, експерти и предприемачи като Linda Zeilina – CEO and учредител, Международния център за устойчиво финансиране; Mark Campanale – учредител, Инициатива за въглеродно проследяване; Oliver Harman – икономист по градовете, Oxford University;  Hacina Py – Главен началник устойчивост, Société Générale; Nicolas Brien – Президент, Европейска мрежа Startup; Giedrimas Jeglinskas, Заместник генерален секретар - Изпълнителен директор, NATO; Ștefania Racolta-Cruceru, Заместник Директор, Ръководител на Зелени Финанси, Европейска банка за възстановяване и развитие; Alex Găvan – екоактивист и планинар, Corina Murafa – Експерт енергийна политика, or François Bloch – CEO, BRD  Сосиете женерал груп.
“Ние инициирахме срещата на върха за изменението на климата, защото нямаме търпение да видим Румъния да намира решения за развитие, които отчитат нашето въздействие върху климата. Нашата основна роля, като банка, е да предоставяме иновативни финансови решения, които гарантират прехода към зелена икономика – справедлива към хората, ресурсите и околната среда. Но ние вярваме, че можем да направим повече: можем да изградим и развием пространство от идеи и решения, способни да помогнат на икономиката и обществото да се движат по-бързо – заедно с нашите партньори. Заедно с бизнеса и академичните среди, властите, неправителствените организации и социалните иноватори, ние ще предоставим нашия опит и този на Société Générale, която финансира проекти за устойчивост на всички континенти и в различни индустрии повече от 20 години, помагайки за разработването на нови бизнес модели.”, каза François Bloch,Изпълнителен директор на  BRD Сосиете женерал груп.
На свой ред, Ciprian Stănescu, Президент и Изпълнителен директор на  Social Innovations Solutions(Решения за социални иновации (SIS),добавиха:
“Въпреки че някои промени в климата са необратими, ние искаме срещата на върха относно изменението на климата да допринесе за друга необратима промяна: нов манталитет на създател на бъдещето и общност от лидери, които заедно изграждат устойчиви решения за бъдещето. Дигиталните и технологични трансформации, новите кръгови и устойчиви бизнес модели, новото поколение предприемачи, за които социалното въздействие е новата норма, и амбициите на големите компании и на Европа като цяло за изграждане на зелена икономика ни дават надежда за бъдещето. Започвайки от октомври 2022 г., ние носим в Букурещ вдъхновение от цял свят за разговор, който наистина е от значение за нашето бъдеще“.
По време на събитието екипът на SIS ще представи първото издание на „Бизнес индекса за климата и устойчивостта“, проучване на възприятията и амбициите на бизнес средата относно въздействието на изменението на климата в Румъния. Също така, на 21-22 септември, в рамките на платформата за срещата на върха за изменението на климата, над 100 ключови участници – централни и местни власти, бизнес и лидери на гражданското общество – ще участват в 8 прогнозни сесии за въздействието на изменението на климата в Румъния през 2030 г. .
Climate Change Summit е част от  BRD Lumea9 (New World), платформата за устойчивост, която обединява всички теми, които банката счита за важни за изграждането на по-добро бъдеще: образование, култура, общество, наука, технологии и околна среда. BRD се ангажира да интегрира принципите на човешките права, справедливите условия на труд и борбата с корупцията във всички свои дейности, както и да участва активно в популяризирането на своите принципи в цялата си верига на стойността.
Между другите партньори на първото издание на Climate Change Summit са: Mastercard, като Устойчиви партньори; Auchan Retail, Société Générale Global Solutions Center, Enel and Mercedes-Benz като официална кола; генералният секретариат на румънското правителство като стратегически партньор; Организационни партньори Конфедерация на работодателите Concordia; Румънски бизнес лидери; WWF Romania; EPG; GEYC; EfdeN; Асоциация на Природния Парк Văcărești Natural (VNPA); CONAF; Коалиция за кръгова икономика (CERC); Двустранната гръцко-румънска търговска камара (HRCC); Румънския младежки съвет; CCIFER, Envisia, Европейския институт в Румъния; ECOIND, BRCC, CCIFER, Посолство на Устойчивостта в Румъния, Ангажиментът към околната среда  (Angajament pentru Mediu), Carbon Expert,  медийни партньори  InfoClima.ro, Solutions and Frame Advertising , Hotnews, The Diplomat, Sustainability Today and CEE Energy News.